Baza wiedzy

Publikujemy najnowsze zmiany
w prawie przewozowym

Wszystkie posty Akty prawne Ewidencja Loi Macron Opłaty Płaca minimalna Pora nocna Tachografy Wynagrodzenia

Blog

16.11.2018
Inteligentne tachografy

Inteligentne tachografy – sposób na walkę z oszustwami popełnianymi przez kierowców oraz nieuczciwą konkurencją.  Komisja Europejska postanawia wprowadzić zmiany dotyczące tachografów od 15 czerwca 2019 roku.

Kogo będą dotyczyć, dla kogo będzie to dobre rozwiązanie?

Inteligentne tachografy zastąpią dwa rodzaje tachografów stosowane do tej pory w transporcie: analogowe w postaci papierowych dysków, którymi z łatwością można manipulować oraz cyfrowe, które zostały wprowadzone w celu dokładniejszego wyliczania czasu pracy kierowców a także zminimalizowania oszustw popełnianych przy tachografach analogowych. Jak się okazało tachografy elektroniczne również są podatne na ingerencję i kierowcy znaleźli na nie sposób.

Sposób na walkę z nadużyciami?

Tachografy inteligentne to kolejny krok w walce z oszustwami jakich dopuszczają się ich użytkownicy. Komisja Europejska ustaliła, że fałszowanie czasu pracy kierowców ma miejsce w co trzecim pojeździe, który wyposażony jest w tachograf. Najnowszy rodzaj tachografów ma na celu uniemożliwienie kierowcom ingerowania w pracę tachografu oraz manipulowanie czasem pracy. Różni się od poprzednich wbudowanym systemem GPS, który pozwoli na dokładne zarejestrowanie położenia pojazdu w czasie rozpoczęcia oraz zakończenia jazdy. Dodatkowo lokalizacja pojazdu rejestrowana ma być co trzy godziny jazdy. Zaopatrzony jest również w system Bluetooth, co powoli na dużo szybsze i zdalne odczytywanie danych z tachografu. Przesyłanie danych odbywać się będzie poprzez Inteligentne Systemy Transportowe – ITS. Z nowymi tachografami wprowadzone zostaną certyfikaty, które wydawane będą jedynie na 15 lat. Po tym czasie konieczny będzie zakup nowego tachografu. Nowoczesne tachografy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.

Kontrola

Dzięki inteligentnym tachografom pracownicy ITD oraz ich odpowiednicy w krajach UE będą mieli możliwość zdalnie odczytać dane z tachografu bez zatrzymywania samochodu. Ułatwi to inspektorom zidentyfikowanie podejrzanych pojazdów, które należy skontrolować i ewentualnie nałożyć mandat czy grzywnę. Wczesne wykrywanie na odległość ewentualnych manipulacji czy nadużyć dotyczących tachografów nie prowadzi do automatycznego nałożenia mandatu bądź grzywny na kierowcę lub przedsiębiorstwo. Na podstawie przekazanych informacji odpowiedni organ kontrolny może zdecydować o przeprowadzeniu kontroli pojazdu oraz tachografu. Wyniki zdalnej kontroli nie stoją na drodze do kontrolowania losowych pojazdów przez organy kontrolne w oparciu o system oceny ryzyka. Jest to dobre rozwiązanie dla uczciwych przedsiębiorców, u których ilość kontroli potencjalnie powinna zostać zminimalizowana. Dodatkowo inspektorzy łatwiej będą mogli wykrywać przeciążone oraz przekraczające prędkość pojazdy.

Kto będzie zwolniony?

Z inteligentnych tachografów zwolnione zostaną samochody przedsiębiorstw o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony, które poruszają się na trasach do 100 km od siedziby firmy, jeśli prowadzenie samochodu nie stanowi podstawowej działalności kierowcy.

 

07.11.2018
Rozpoczęliśmy współpracę partnerską z firma TomTom Telematics

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy współpracę partnerską z firma TomTom Telematics, która jest producentem systemu WEBFLEET. System WEBFLEET  to narzędzie umożliwiające sprawne zarządzenie flotą pojazdów. Systemem WEBFLEET oraz oferowane przez Tacholandię oprogramowanie SuperTacho i kompleksowe usługi w zakresie rozliczania czasu pracy kierowców to komplet narzędzi i usług niezbędnych do pełnej obsługi firmy transportowej.

WEBFLEET to wiodące w branży rozwiązanie do zarządzania flotą pojazdów oparte na technologii „oprogramowanie jako usługa” (SaaS). Zapewnia bezpieczny dostęp do wszystkich informacji, których potrzebujesz, aby jak najskuteczniej zarządzać działaniami floty.

 

Urządzenia TomTom PRO oszczędzają czas i zmniejszają stres wśród pracowników. Poinformują kierowców o aktualnym natężeniu, zdarzeniach i korkach w ruchu drogowym. Umożliwią również odbieranie zadań przesyłanych przez operatora systemu, optymalizując i w pełni automatyzując przebieg pracy.

WEBFLEET oferuje kompleksową wiedzę na temat zarządzanej floty pojazdów oraz pracowników terenowych. Dostęp do informacji dotyczących zasobów mobilnych możliwy jest z poziomu komputera bądź smartfona, a dzięki przejrzystym i czytelnym raportom łatwiej podejmiesz trafne decyzje.

27.10.2018
Wysokość kar za przekroczenie dopuszczalnego czasu pracy
22.10.2018
Co potrafi SuperTacho - oprogramowanie do ewidencji czasu pracy kierowców

Na rynku transportowym istnieje kilka programów do ewidencji czasu pracy kierowców. Nie wszystkie jednak można nazwać prostymi i intuicyjnymi. Dziś przedstawiamy Państwu nowoczesne i wszechstronne narzędzie niezbędne w każdej firmie transportowej – SuperTacho.

 

SuperTacho to intuicyjne i proste w obsłudze oprogramowanie, pozwalające na ewidencję czasu pracy kierowców oraz szybkie przygotowanie niezbędnych dokumentów.

Program SuperTacho pomoże w wyliczaniu płacy minimalnej, rozliczaniu delegacji, noclegów oraz skompletowaniu pełnej ewidencji czasu pracy.

Szybkość, intuicyjna obsługa i przyjazny interfejs znacznie usprawnią comiesięczną pracę nad rozliczeniami. Cykliczne aktualizacje zgodne ze zmianami obowiązującego prawa i regulacji PIP gwarantują dokładne wyliczenia bez zbędnego zawyżania kwot wynagrodzeń.

 

SuperTacho to nie tylko program do ewidencji czasu pracy, ale również narzędzie, które dzięki idealnie dobranym parametrom rozliczeniowym przyniesie realne oszczędności w Twojej firmie.

 

Jakie jest oprogramowanie SuperTacho? 

Szybkie – nie marnuje cennego czasu na import plików i ich obliczanie.

Najnowocześniejsza technologia pozwoliła na stworzenie programu, który nie zmusza do kompromisów. Wczytanie plików 100 kierowców trwa ok. 1 minuty, a ich ewidencja poniżej 2. Czy można zrobić to szybciej?

 

Proste w obsłudze – nie musisz szukać najważniejszych funkcji w zakamarkach interfejsu

Dla użytkownika najważniejszy jest dla komfort pracy. Program SuperTacho to przyjazny i prostego programu, który będzie na tyle intuicyjny, że jego wdrożenie i obsługa będzie prosta i bezproblemowa.

 

Bezpieczne nie musisz obawiać się o zmiany w przepisach

Supertacho jest w pełni zgodne z obowiązującym prawem. Dodatkowo oprogramowanie jest na bieżąco weryfikowane i testowane przez inspektorów zajmujących się kontrolą kierowców.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Wypróbuj oprogramowanie Supertacho lub skontaktuj się z naszym działem sprzedaży.

11.10.2018
Pora nocna - Jazda w pojedynczej obsadzie

Zmiany w prawie transportowym stały się już faktem. Teraz branża musi jedynie je zaakceptować i dołożyć wszelkich starań, aby się do nich dostosować. 

Opisywaliśmy już w naszym poradniku  czym jest pora nocna w transporcie oraz co uległo zmianie po wrześniowych zmianach w prawie.

Dziś pokażemy państwu kilka praktycznych przykładów prawidłowej pracy w porze nocnej oraz naruszeń na przykładzie SuperTacho oprogramowania do rozliczania czasu pracy kierowców.

Prawidłowa praca w porze nocnej – brak przekroczenia 10 godzin pracy

Kierowca był aktywny od godziny 3:00, kierował pojazdem 9 godzin i 1 godzinę wykonywał „inne prace” (tzw. młoteczki). Pomimo, że kierowca rozpoczął pracę o 3:00 i zakończył o 16:00, nie nastąpiło naruszenie (przekroczenie 10 h pracy w porze nocnej).

Przekroczenie czasu 10 godzin w porze nocnej – naruszenie

Kierowca rozpoczął pracę o godzinie 3:00, i podobnie jak w pierwszym przypadku, suma czasu jazdy
wynosiła 9 godzin, natomiast inna praca trwała 1 godzinę. JEDNAK po odpoczynku trwającym 9 godzin, rozpoczął pracę o godzinie 01:00 następnego dnia, co spowodowało, że w danej dobie jego praca wynosiła 12 godzin.

Prawidłowa praca w porze nocnej – brak przekroczenia 10 godzin pracy

Kierowca, podobnie jak wcześniej, rozpoczął pracę o godzinie 3.00. Po odpoczynku trwającym od godziny 16.00, znów podjął aktywność w postaci jazdy. JEDNAK w tym przypadku jego praca przed odpoczynkiem trwała 9 godzin, a sam odpoczynek trwał dłużej o godzinę. Dzięki temu jazda, która rozpoczęła się o godzinie 2.00 w nocy nie przekroczyła dozwolonych 10 godzin pracy w porze nocnej i tym samym nie spowodowała naruszenia.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj dział: Pora Nocna w bazie wiedzy Tacholandia.

10.10.2018
Czy to koniec obowiązku posiadania przedstawiciela we Francji?

W związku z pojawiającymi się informacjami o całkowitym zlikwidowaniu obowiązku posiadania przedstawiciela we Francji, informujemy, że zmiana dotyczy tylko szczegółowo wyróżnionych przypadków przedsiębiorców świadczących:

1. Tzw. usługę własną (tzw Auto-prestation): na przykład firma z siedzibą poza granicami Francji, która jest właścicielem terenu we Francji, może czasowo oddelegować swoich pracowników w celu wykonania jakichkolwiek prac na terenie, który jest jej własnością (na przykład wycinanie drzew);


2. Usługi o krótkotrwałym charakterze lub sytuacje incydentalne, w tym usługi, które zostaną wyliczone w dekrecie, który ukaże się w późniejszym okresie;


3. Usługi związane z delegowaniem pracowników na teren przygraniczny Francji, pod warunkiem, że firma działa od co najmniej 2 lat i oddelegowany pracownik pracuje w niej od co najmniej 1 roku (dotyczy tylko firm przygranicznych).

W pozostałych przypadkach obowiązek posiadania Przedstawicielstwa we Francji pozostaje bez zmian!

30.09.2018
Pora nocna - Co uległo zmianie?

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła kary za przekroczenie dopuszczalnego czasu pracy (10 godzin) w porze nocnej (art. 21 UoCPK).  

Wyjaśniamy co i w jakim stopniu uległo modyfikacjom.

Wcześniej przepis ten był uwzględniany tylko podczas kontroli PIP w przedsiębiorstwie. Natomiast obecnie ustawodawca przewidział możliwość nałożenia kar podczas kontroli ITD zarówno na drodze jak i podczas kontroli w przedsiębiorstwie. Za przekroczenie dopuszczalnego dobowego, 10 godzinnego czasu pracy od 1h:00 do 2h:59 kara wynosi 50zł. Każda kolejna godzina przekroczenia od 3 godzin w górę: +100 zł.

Niestety na tym etapie mogą nam się pojawić sytuacje problematyczne. Osoba kontrolująca kierowcę na drodze rzadko będzie miała dostęp do dokumentów, w których znajdzie informację o przedziale czasowym wyznaczającym porę nocną w danym przedsiębiorstwie.

A zatem wyjścia są dwa: albo na drodze ten przepis nie będzie kontrolowany, albo przedsiębiorca będzie wzywany do dostarczania wymaganych informacji w celu dokończenia kontroli.

 

Nie jest zatem wymagane zakończenie pracy po 10 godzinach zegarowych od rozpoczęcia (np. 3:00-13:00), ponieważ w tym czasie kierowca na pewno odbierał wymagane przepisami przerwy, przymusowe postoje lub był w dyspozycji. Aktywność w ciągu doby nadal może wynosić 13 lub 15 godzin, a w przypadku zespołu nawet 21 godzin, zgodnie z przepisami unijnymi. Ograniczeniu podlega suma pracy, np. 8 godzin jazdy i maksymalnie 2 godziny „innej pracy” (tzw. młoteczków), 9 godzin jazdy i dodatkowo tylko 1 godzina „innej pracy”. Limit 10 godzin ma zadziałać w przypadku kierowców potencjalnie zmęczonych pracą w nocy.

Do czasu pracy NIE zaliczają się takie czynności jak:

  • przerwa
  • postój
  • dyspozycja

Kierowca rozpoczynający pracę o 3.00 nad ranem może być aktywny do godziny 16.00 (13h) a nawet 18:00 (15h), jeżeli suma czasu pracy (jazda, inna praca) nie przekracza 10 godzin.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj dział: Pora Nocna w bazie wiedzy Tacholandia.

21.09.2018
Kiedy mamy do czynienia z pracą w porze nocnej?

Zmiany w prawie transportowym stały się już faktem. Teraz branża transportowa musi jedynie je zaakceptować i dołożyć wszelkich starań, aby się do nich dostosować. 

Jeżeli przedsiębiorstwo w wewnętrznej dokumentacji (regulaminie) określiło, że pora nocna trwa od 1:00 do 5:00 nad ranem, a pracownik w tym właśnie czasie będzie wykonywał konkretne czynności pracy (jazda lub „inna praca”), nawet 1 minutę, należy ograniczyć łączny wymiar tych czynności. W takiej sytuacji czas pracy (czynności jazdy oraz innej pracy, tzw. „młoteczków”) tego kierowcy nie może przekraczać 10 godzin w danej dobie. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że bez znaczenia jest czy pora nocna przypada na koniec czy też na początek pracy w danym dniu.

Ważną informacją jest, że przepis ten dotyczy zarówno pracowników zatrudnionych na umowie o pracę jak i umowie zleceniu czy na własnej działalności.

Do limitu 10 godzin zalicza się tylko zdarzenia jazdy i innej pracy kierowcy, a przerwy w pracy (np. przerwa śniadaniowa, która WLICZA się do wynagrodzenia, ale nie powoduje przekroczenia pracy) i dyspozycja nie są czasem pracy i nie mogą powodować naruszenia przepisów. Dodatkowo pamiętajmy, że definicja 8-godzinnej pory nocnej z Kodeksu Pracy obowiązuje nadal do naliczania wynagrodzenia.

Do czasu pracy zaliczają się takie czynności jak:

  • jazda
  • inna praca (tzw. młoteczki)

Suma tych zdarzeń nie może przekraczać 10 godzin w danej dobie (czyli w kolejnych 24 godzinach od rozpoczęcia pracy).

 

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj dział: Pora Nocna w bazie wiedzy Tacholandia.

16.09.2018
Czym jest pora nocna w transporcie?

Zmiany w prawie transportowym stały się już faktem. Teraz branża musi jedynie je zaakceptować i dołożyć wszelkich starań, aby się do nich dostosować. Jednak aby uniknąć konsekwencji, należy w pełni zrozumieć co i w jakim stopniu uległo modyfikacjom. Jedną ze zmian jest kara za przekroczenie czasu pracy w porze nocnej.

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła kary za przekroczenie dopuszczalnego czasu pracy (10 godzin) w porze nocnej (art. 21 UoCPK). Wyjaśniamy zatem o jakich kwotach mowa oraz czym w ogóle jest praca we wspomnianej porze nocnej.

Czym jest pora nocna w transporcie?

Pora nocna w ogólnym Kodeksie Pracy, to określenie dla wybranych 8 godzin pomiędzy 21:00 a 7:00 rano. Dotyczy to zatem pracownika produkcyjnego, górnika czy też pielęgniarki pracującej w szpitalu. Ta definicja dotyczy naliczania dodatku do wynagrodzenia również dla kierowców.

 

To przedsiębiorstwo określa które cztery godziny z przedziału 00:00 – 07:00 są porą nocną. Zapis ten powinien znaleźć się w regulaminie pracy

 

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj dział: Pora Nocna w bazie wiedzy Tacholandia.

12.06.2018
Prawidłowa zawartość teczki osobowej Twojego kierowcy

Czy wiesz, jaka powinna być prawidłowa zawartość teczki osobowej Twojego kierowcy?

Podczas zatrudnienia pracownika w firmie bardzo ważne jest na początku przygotowanie właściwych dokumentów pracowniczych, aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji. Teczka osobowa składa się z trzech części:

Część A – dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie. 
Część B – dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy i przebiegu zatrudnienia.
Część C – dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia.

Wszystkie części muszą być ułożone chronologicznie i ponumerowane. Istotne jest to, aby znajdowały się tam wszystkie oświadczenia m.in. zapoznanie się z obwieszczeniem lub regulamin pracy i wynagradzania, oświadczenie o butlach gazowych przetrzymywanych w kabinach, o wyposażeniu pojazdów w system GPS i wiele innych dotyczących specyfiki pracy w danym przedsiębiorstwie zawodzie.

Jeśli nie jesteś pewny, czy masz wszystko skontaktuj się z nami -pomożemy!