Baza wiedzy

Publikujemy najnowsze zmiany
w prawie przewozowym

Wszystkie posty Akty prawne Ewidencja Loi Macron Opłaty Płaca minimalna Pora nocna Tachografy Wynagrodzenia

Blog

25.03.2019
Jest wyrok Sądu w sprawie kar dla przewoźników!

Polska bezprawnie nakładała kary na przewoźników, u których rzeczywisty nacisk pojedynczej osi nie przekraczał 11,5 tony.

11.03.2019
Austria – co należy mieć w przypadku kontroli

Austria coraz częściej kontroluje polskie przedsiębiorstwa pod względem przestrzegania Ustawy o zapobieganiu dumpingowi płacowemu i socjalnemu.

07.03.2019
Prawo jazdy – nowy wzór dokumentu

Od poniedziałku 4.03 obowiązuje nowy wzór prawa jazdy, który nie zawiera adresu zameldowania.

05.03.2019
Zaostrzone kontrole we Francji od 1 marca!

Skończył się okres przejściowy, który miał na celu dostosowanie się rynku do obowiązujących we Francji przepisów.

01.03.2019
Tryb OUT - czy korzystasz prawidłowo?

Rozporządzenie nr 561/2006, 165/2014 oraz umowa AETR określa prawidłową procedurę korzystania z trybu OUT. Oznacza on, że samochód porusza się poza zakresem stosowania przepisów. Tym samym kierujący nie jest zobowiązany do przestrzegania ograniczeń czasu jazdy oraz odpoczynków.

28.02.2019
Zmiany w transporcie do 3,5 tony?

Komisja Europejska planuje poprawki w rozporządzeniu 1072/2009 w zakresie wykonywania zawodu
przewoźnika. W planach tachografy i wymóg posiadania stałej siedziby.

26.02.2019
Kolejny kraj z zakazem odbierania regularnych tygodniowych odpoczynków w kabinie ciężarówki!

Do Francji, Niemiec, Holandii, Belgii, Włoch i Wielkiej Brytanii dołącza Hiszpania. Przewidziana w dekrecie wysokość grzywny to nawet 2 tys. euro!

25.02.2019
Sprawozdanie roczne ADR

To już ostatnie dni na wysłanie sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych za 2018r! Za niewykonanie tego obowiązku grozi kara nawet do 5 tys. zł.

22.02.2019
Kiedy należy oddać dzień wolny za prace w sobotę?

Jeżeli w regulaminie pracy jest zapis, że sobota jest dniem wolnym od pracy wynikającym z czasu pracy, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy to istnieją jedynie szczególne okoliczności, aby przed wykonaną pracą w sobotę oddać pracownikowi dzień wolny.

14.02.2019
Zmiany w wypłacie wynagrodzeń do rąk własnych

Wynagrodzenie pracownika powinno być wypłacane na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba, że pracownik złożył w postaci elektronicznej lub papierowej wniosek o dalszą wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.