21.12.2023

Licencja transportowa do 3,5 tony – najważniejsze informacje


Informacje ogólne

Firmy transportowe działają na podstawie wielu dokumentów legislacyjnych, w tym m.in. Ustawy prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r.  oraz Ustawy prawo o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 (znowelizowana w 2013 roku). Właśnie tam znajdziemy informacje o konieczności wyrobienia licencji na świadczenie usług transportowych. Ile kosztuje licencja transportowa? Czy niezbędna jest licencja transportowa do 3,5 tony? Podpowiadamy.

Transport pojazdami do 3,5 tony i powyżej 3,5 tony różni się w znaczny sposób. W pierwszej grupie nie jest konieczne m.in. posiadanie tachografów w autach. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorcy chcący otworzyć działalność transportową samochodami o DMC nieprzekraczającym 3,5 tony nie muszą liczyć się z obowiązkami proceduralnymi. Zmieniły to wprowadzone nie tak dawno przepisy.

Czym jest i ile kosztuje licencja transportowa?

Licencja transportowa to zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Wystawiana jest przez odpowiedni organ samorządu terytorialnego (Starostwo Powiatowe lub Prezydenta Miasta na prawach powiatu). Uprawnia ona do wykonywania przewozów zarobkowych na terenie Polski. Jest również jednym z wymaganych dokumentów do wniosku o licencję międzynarodową (jej charakter określa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1072/2009).

Ile kosztuje licencja transportowa krajowa i międzynarodowa? W przypadku krajowego pozwolenia jest to 1000 złotych + 100 złotych opłaty dodatkowej od każdego pojazdu (ważna przez 30-50 lat). Koszt licencji międzynarodowej zależy od okresu obowiązywania. W przypadku pięcioletniego pozwolenia to 4000 złotych (i 440 złotych za zgłoszony pojazd). Z kolei licencja na maksymalnie 10 lat kosztuje 8000 złotych (i 880 złotych za zgłoszony pojazd).

Warto pamiętać, że między licencją krajową i międzynarodową są znaczne różnice nie tylko ze względu na obszar wykonywanej działalności, ale również jej zakres i charakterystykę.

Licencja na transport krajowy do 3,5 tony – kiedy jest, a kiedy nie jest wymagana?

Przepisy są jasne w zakresie firm transportowych świadczących usługi na potrzeby zewnętrzne, pojazdami powyżej 3,5 tony DMC. Tutaj przedsiębiorca zawsze musi mieć licencję krajową (lub międzynarodową, jeżeli świadczy usługi również poza granicami kraju).

Natomiast licencja transportowa do 3,5 tony nie zawsze jest wymagana. Licencja na transport krajowy do 3,5 tony jest obligatoryjna wyłącznie w przypadku prowadzenia działalności przewozu ludzi (jeżeli pojazd przystosowany jest do transportu więcej niż 7 osób wraz z kierowcą, a także na taksówki). Przewóz rzeczy w kraju nie jest objęty tym obowiązkiem.

Inaczej sprawy mają się w przypadku transportu międzynarodowego. Tu przepisy zmieniły się dość znacznie wraz z wprowadzeniem Pakietu Mobilności.

Transport międzynarodowy do 3,5 t – czy wymaga licencji?

Licencja na transport międzynarodowy do 3,5 tony wymagana jest zgodnie z przepisami, które weszły w życie od 1 stycznia 2023 roku na określoną grupę pojazdów. Dotyczy ona aut, których DMC przekracza 2,5 tony (lub zespołu pojazdów o takich parametrach). Tego typu pozwolenie wymagane jest również w przypadku przewożenia powyżej 9 osób.

Pamiętajmy, że do wyrobienia licencji (krajowej i międzynarodowej) wymagane jest posiadanie stałej siedziby w państwie wyrabiającym licencję (lub filii), dokumenty potwierdzające dobrą reputację (np. zaświadczenie o niekaralności), dowód zdolności finansowych przedsiębiorcy, a także posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Zobacz również: