Baza wiedzy

Publikujemy najnowsze zmiany
w prawie przewozowym

Wszystkie posty Akty prawne Ewidencja Informacje ogólne Loi Macron Opłaty Płaca minimalna Pora nocna Tachografy Wynagrodzenia

Blog

30.10.2019
Czy wiesz na co ma wpływ płaca minimalna?

Wysokość płacy minimalnej oznacza nie tylko wzrost zarobków dla pracowników, którzy zarabiają najmniej, ale także wzrost świadczeń takich jak odprawy, odszkodowania czy dodatek za pracę w nocy.

31.07.2019
Czym jest ELA? Czy powinniśmy się jej obawiać?

Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) – bo o nim mowa może znacznie utrudnić pracę naszym rodzimym przedsiębiorcom.

14.02.2019
Zmiany w wypłacie wynagrodzeń do rąk własnych

Wynagrodzenie pracownika powinno być wypłacane na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba, że pracownik złożył w postaci elektronicznej lub papierowej wniosek o dalszą wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

05.12.2018
Nowe stanowisko krajów UE ws. pracowników delegowanych. "Polska była przeciwna"

Dzisiaj ministrowie do spraw transportu Unii Europejskiej przyjęli przepisy bardzo niekorzystnie dla Polski. Ich realizacja znacznie podniesie koszty, wprowadzi biurokratyczne utrudnienia oraz uderzy w konkurencyjność naszych firm transportowych.
Co się zmieni?

22.10.2018
Co potrafi SuperTacho - oprogramowanie do ewidencji czasu pracy kierowców
12.06.2018
Zgłaszanie kierowców do portali w UE w związku z płacą minimalną

Czy wszyscy Twoi kierowcy są zgłoszeni do portali w UE w związku z płacą minimalną?

22.05.2018
Czy wiesz, jakie mogą być konsekwencje nierozliczenia nadgodzin Twoich pracowników?

Czy wiesz, jakie mogą być konsekwencje złego rozliczenia nadgodzin Twoich pracowników? Dlaczego tak ważna jest ewidencja czasu pracy?

Każdy pracownik firmy transportowej za przepracowane godziny nadliczbowe powinien mieć wypłacone stosowne wynagrodzenie albo odebrać je w postaci dni wolnych od pracy.

22.02.2018
Przedstawiciel we Francji

Od 1 lipca 2016 roku na terenie Francji obowiązuje ustawa Loi Macron. Zobowiązuje wszystkich przedsiębiorców transportowych, których pracownicy (kierowcy) wykonują jazdy kabotażowe albo transport międzynarodowy z załadunkiem lub wyładunkiem na terenie Francji do wyznaczenia przedstawiciela z siedzibą we Francji.

23.12.2017
NIEMCY - ustawa o płacy minimalnej

MiLoG to federalna ustawa o płacy minimalnej, która obowiązuje od 1 stycznia 2015 r w Niemczech. Ustala ona płacę minimalną na całym obszarze Niemiec, która dotyczy zarówno niemieckie, jak i zagraniczne firmy transportowe wykonujące działalność na terytorium Niemiec.

21.12.2017
CZECHY - zmiany w przepisach dotyczące przewozów i płacy minimalnej

Od 1 kwietnia 2017 r. w Czechach obowiązują nowe wymagania dotyczące firm transportowych. Zmiana przepisów nastąpiła w wyniku konieczności dostosowania czeskiego prawa do przepisów unijnej dyrektywy Rady 2014/67/UE w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.