Baza wiedzy

Publikujemy najnowsze zmiany
w prawie przewozowym

Wszystkie posty Akty prawne COVID-19 Ewidencja Informacje ogólne Loi Macron Opłaty Płaca minimalna Pora nocna Tachografy Wynagrodzenia

Blog

17.10.2021
Nowa płaca minimalna we Francji od 1 pazdziernika 2021 r. Sprawdź stawki płacy.

Na podstawie przepisów Kodeksu Pracy i poprzez zastosowanie wzoru matematycznego, co rok podnoszona jest SMIC – czyli francuska płaca minimalna.
W przypadku wzrostu inflacji SMIC wzrasta w takich samych proporcjach.

Nie inaczej jest w tym roku. Wzrost inflacji o 2,2% oznacza, że od 1 października płaca minimalna wzrosła z 10,25 euro na 10,48 euro.
W związku z powyższym, należy uwzględnić nową stawkę we wszystkich zgłoszeniach SIPSI obowiązujących od 01.10.2021, oraz w rozliczeniach płacy minimalnej we Francji od miesiąca października.

04.08.2021
Nieprzestrzeganie czasu pracy kierowcy - rozwiązanie. Naruszenia nie mogą pozostać bez echa.

Świadomość popełnianych błędów jest kluczowa. Naruszenia, jakie popełniają kierowcy nie mogą pozostać bez echa.

02.08.2021
Pakiet Mobilności - bardzo duże zmiany w transporcie o DMC od 2,5 do 3,5 tony. Nowe przepisy i wyższe kary.

DMC od 2,5 do 3,5 tony – z licencją wspólnotową i zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika.

21.08.2020
Czy Twoja firma jest gotowa na kontrole PIP?

Ostatnie miesiące były dla każdej z branż bardzo trudne, należy jednak przyznać, że transport ze względu na szczególną rolę w czasie pandemii pracował na wyjątkowych zasadach.

31.07.2019
Czym jest ELA? Czy powinniśmy się jej obawiać?

Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) – bo o nim mowa może znacznie utrudnić pracę naszym rodzimym przedsiębiorcom.

31.07.2019
Rutynowe kontrole alkomatem zabronione!

Właściciele firm transportowych nie mogą prewencyjnie przeprowadzać kontroli trzeźwości. Do wykonania takiego badania uprawniony jest organ powołany do ochrony porządku publicznego (np. policja).

05.04.2019
Pakiet Mobilności

W czwartek 4.04 Parlament Europejski przyjął pakiet mobilności, który zdaniem polskich przedsiębiorców znacznie ograniczy transport.

15.03.2019
Prawidłowe rozliczanie czasu pracy - wyrok sądu w sprawie wypłacania kierowcom tzw. Frachtu

Bardzo ważne jest żeby nie tylko prawidłowo rozliczać, ale także ewidencjonować i archiwizować wypłacane pracownikom środki pieniężne. Brak takich dokumentów może być dla przedsiębiorcy bardzo kłopotliwy, a w konsekwencji także bardzo kosztowny…

22.02.2019
Kiedy należy oddać dzień wolny za prace w sobotę?

Jeżeli w regulaminie pracy jest zapis, że sobota jest dniem wolnym od pracy wynikającym z czasu pracy, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy to istnieją jedynie szczególne okoliczności, aby przed wykonaną pracą w sobotę oddać pracownikowi dzień wolny.

14.12.2018
Odpoczynki tygodniowe

Na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 zgodnie z artykułem 8 pkt 6 kierowca zobowiązany jest wykorzystać dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku lub jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku i jeden skrócony tygodniowy okres odpoczynku trwający co najmniej 24h.