W razie pytań
wypełnij formularz


    Spółka Tacholandia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Wincentego 126A/28, 03-291 Warszawa chroni Twoje dane osobowe. Zapoznaj się z załączoną treścią klauzuli informacyjnej zawierającej politykę prywatności. Prowadzenie przez Ciebie dalszej korespondencji w formie elektronicznej oznacza świadomą i dobrowolną Twoją zgodę na przetwarzanie uzyskanych w ten sposób danych osobowych przez administratora, którym jest Tacholandia Sp. z. o.o. z siedzibą przy ul. Św. Wincentego 126A/28, 03-291 Warszawa. Osoba, której dane dotyczą oświadcza, że podane dane są zgodne z prawdą, oraz że zapoznała się z klauzulą informacyjną dotyczącą celu i sposobów przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści tych danych i prawie ich modyfikacji.

    *Pola obowiązkowe