28.12.2023

Pauza weekendowa – wszystko o tygodniowym odpoczynku kierowcy zawodowego


Informacje ogólne

Kierowca zawodowy zobowiązany jest do regularnego odpoczynku, ze względów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednym z najważniejszych jego elementów jest tzw. pauza weekendowa, czyli tygodniowy odpoczynek regularny lub skrócony. Każdy kierowca zawodowy powinien wiedzieć, ile trwa skrócona pauza weekendowa oraz co jaki okres należy ją odbyć. W tekście wyjaśniamy te kwestie.

Pauza weekendowa (tygodniowa) różni się od pauzy dobowej długością oraz częstością odbywania. W pierwszym przypadku chodzi o skuteczny odpoczynek po dziennej jeździe, w kolejnym – kierowca powinien odsapnąć od jazdy, po dłuższym, tygodniowym okresie.

Co to jest pauza weekendowa?

Pauza weekendowa kierowcy to tygodniowy odpoczynek, ściśle uregulowany w przepisach rozporządzenia WE 561/2006 oraz Ustawie o czasie pracy kierowców. Dokumenty te wskazują dokładnie, jak długo może pracować kierowca, czym jest przerwana pauza weekendowa oraz jaka jest różnica między pauzą skróconą a regularną.

Podkreślmy, że tydzień ujęty jest w przepisach jako pełny okres od poniedziałku do niedzieli. Pauza weekendowa kierowcy nie musi wcale przypadać na czas weekendowy, czyli sobotę i niedzielę. Wystarczy, że kierowca zacznie swoją pracę we wtorek lub w czwartek. W takim przypadku może wykorzystać przerwę w inny dzień.

Pauza weekendowa – przepisy

Co jeszcze o pauzie weekendowej mówią wskazane wyżej przepisy? Tygodniowy odpoczynek dotyczy kierowców pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony. Odbywa się po każdym, tygodniowym cyklu prowadzenia pojazdu.

Kierowca zawodowy może prowadzić pojazd maksymalnie przez 56 godzin w tygodniu (przy czym maksymalnie w dwóch następujących tygodniach nie może przekroczyć 90 godzin). Po tym czasie musi odpocząć od pracy. O tygodniowym czasie pracy możesz przeczytać więcej tutaj: https://tacholandia.pl/bazawiedzy/tygodniowy-czas-pracy-kierowcy/

W niektórych przypadkach dopuszczana jest tzw. przerwana pauza weekendowa. To jednak wyjątkowe okoliczności, których uznanie nie jest obligatoryjne dla służb. Mogą dotyczyć np. konieczności przestawienia pojazdu ze względów bezpieczeństwa lub zrobienia przejazdu dla pojazdów uprzywilejowanych. Kierowca powinien wykonać wydruk z tachografu i opisać go, powołując się na wytyczną nr 3 do rozporządzenia WE nr 561/2006.

Ile trwa pauza weekendowa kierowcy?

Czas pauzy weekendowej kierowcy jest ściśle regulowany przez przepisy. Jak już wspomnieliśmy wyżej, ten rodzaj odpoczynku dzieli się na regularny i skrócony.

  • Regularna pauza weekendowa – powinna trwać nieprzerwanie przez 45 godzin od momentu zakończenia pracy zawodowej. Przysługuje kierowcy po maksymalnie 6 cyklach dobowych jazdy. Może być odebrana jednak w dowolnym momencie, o ile została zachowana zasada maksymalnego czasu pracy kierowcy w pojedynczym cyklu tygodniowym.
  • Skrócona pauza weekendowa – to przerwa skrócona do 24 godzin. Jest kilka warunków skrócenia. Przede wszystkim kierowca w dwóch kolejnych tygodniach musi wykorzystać co najmniej 2 odpoczynki regularne lub jeden regularny i jeden skrócony. Skrócenie musi też zostać zrekompensowane takim samym okresem odpoczynku w ciągu 3 tygodni.

Co kasuje pauza weekendowa? Rozpoczyna ona kolejny, tygodniowy cykl pracy. Nie kasuje jednak godzin tygodniowego, maksymalnego czasu jazdy.

Zobacz również: