Ewidencja czasu pracy kierowców

Jak to działa?

Jako firma zewnętrzna profesjonalnie zajmujemy się prowadzeniem ewidencji czasu pracy kierowców w firmach transportowych. Wykonujemy comiesięczną analizę naruszeń Twoich kierowców, chroniąc Cię w ten sposób przed karami finansowymi. Pilnujemy za Ciebie ważnych terminów. Wdrażamy w Twojej firmie wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające pracować zgodnie z przepisami oraz pozwalające obniżyć ilość nadgodzin.

Przygotowanie ewidencji czasu pracy kierowców w Tacholandii oparte jest na zasadzie kontaktu firma - opiekun.

Podstawową korzyścią jest gwarancja spełniania ustawowego wymogu prowadzenia ewidencji dla kierowców jaki został nałożony na pracodawcę. Dodatkowo, mając opracowane dokumenty dla kierowców przez zespół wykwalifikowanych pracowników Tacholandii, jesteś zabezpieczony przed nieuzasadnionymi roszczeniami ze strony pracowników oraz ewentualnymi karami finansowymi jakie mogą nałożyć na Ciebie organy państwowe podczas kontroli.

Co musisz przygotować?

Ewidencję czasu pracy kierowców tworzymy na podstawie kompletnych danych przekazanych opiekunowi przez Twoją firmę.

Dane kierowcy potrzebne do przygotowania dokumentów do teczki osobowej pracownika.

Daty i godziny wyjazdów i wjazdów do bazy oraz przekroczenia granic - do przygotowania delegacji.

Podpisaną kartę informacyjną, która zostanie Ci wcześniej przesłana - do przygotowania regulaminu w Twojej firmie.

Pliki cyfrowe z kart kierowców oraz tachografów, tarcze analogowe lub zestawienia obrazujące czas pracy, np. w przypadku busów (za kompletny miesiąc - od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca), nieobecności - urlop, zwolnienia chorobowe itp. - do przygotowania ewidencji czasu pracy.

Co otrzymasz w zamian?

W skład pakietu obejmującego comiesięczne rozliczenie wchodzą:

  • miesięczna karta pracy,
  • wnioski o wolne za przepracowane nadgodziny,
  • wnioski urlopowe,
  • rozliczenie ryczałtów - kwartalne,
  • rozliczenia podróży służbowych wraz z poleceniami wyjazdu.

Dlaczego musisz to mieć?

Rozliczenie ewidencji jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, ponieważ stanowi zabezpieczenie przed nieuzasadnionymi roszczeniami ze strony kierowców. Jest również niezbędne podczas kontroli Twojej firmy przez np. Państwową Inspekcję Pracy.

Co Ci grozi w razie kontroli?

W przypadku kontroli brak prawidłowych rozliczeń ewidencji czasu pracy kierowców naraża Cię na karę pieniężną, w najgorszym wypadku grozi nawet odebraniem licencji transportowej.

Czy mam swojego opiekuna w Tacholandii?

Tacholandia gwarantuje jakość obsługi klienta na najwyższym poziomie. Oferujemy Ci dedykowanego opiekuna, który będzie odpowiedzialny za szczegółową analizę naruszeń, kontrolowanie jazdy bez kart, nadmiernego używania selektora oraz pilnowania terminowego odczytywania kart i tachografów cyfrowych. Opiekun będzie z Tobą w stałym kontakcie telefonicznym, gotowy by służyć pomocą.

Zapewniamy także kontakt bezpośredni poprzez:

  • szkolenia,
  • spotkania,
  • połączenia zdalne,
  • audyty.