13.10.2023

Karta Kierowcy – Obowiązkowy dokument czy wybór?


Informacje ogólne/Tachografy

Kandydat, który zakończył kurs prawa jazdy C, D lub CE oraz przeszedł przez kwalifikację wstępną, nie może jeszcze pracować jako zawodowy kierowca w firmach świadczących usługi transportowe przy pomocy pojazdów ciężarowych o dużych gabarytach (przekraczających 3,5 tony DMC). Do spełnienia kryteriów określonych w przepisach konieczna jest jeszcze karta kierowcy. Czym jest ten dokument i w jaki sposób można go pozyskać? Co warto o nim wiedzieć?

Przepisy związane z kartą kierowcy znajdziemy w Ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach oraz w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (WE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 roku. Wskazują one kiedy kierowca musi mieć indywidualną kartę i np. jak długo jest ona ważna.

Czym jest karta kierowcy? Czy to jest to samo co karta do tachografu?

Karta kierowcy to jeden z podstawowych dokumentów kierowcy zawodowego. Jest używana podczas wykonywania transportu drogowego i innych prac przy przewozie ładunku, przygotowaniu itd. To de facto karta do tachografu, która ewidencjonuje czas pracy kierowcy, czas jego odpoczynku, przerw oraz wykonywania pozostałych obowiązków służbowych. Każdy pracownik prowadzący pojazdy mechaniczne w firmach transportowych posiada swoją, indywidualną kartę kierowcy i pod żadnym pozorem nie może używać dokumentu innej osoby (w innym naszym artykule możesz dowiedzieć się, co grozi za jazdę bez karty kierowcy).

Pamiętajmy, że karta kierowcy jest dokumentem międzynarodowym. Powinny się na niej znaleźć takie dane jak kraj rejestracji, data wydania oraz wygaśnięcia karty, szczegółowe dane kierowcy (w tym imię i nazwisko, data urodzenia oraz dane prawa jazdy).

Kiedy karta kierowcy jest konieczna? Czy musi ją mieć każdy kierowca?

W kartę kierowcy wyposażony musi być każdy kierowca, który zawodowo wykonuje przewozy samochodami wyposażonymi w tachograf. Z tego względu mówi się, że to karta tachografu.

Warto zaznaczyć, że obowiązek jazdy z włączonym tachografem dotyczy wyłącznie pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita (DMC) wynosi powyżej 3,5 tony albo pojazd służy do przewozu więcej niż dziewięciu ludzi (włącznie z kierowcą). W przypadku mniejszych pojazdów kierowca nie musi używać i posiadać karty kierowcy.

Jak wyrobić kartę kierowcy? Ile wynosi opłata za kartę kierowcy?

Za wyrobienie dokumentu do tachografu odpowiada Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych.

Jak wyrobić kartę kierowcy? Konieczny jest wniosek, który wypełnimy przez internetowy system elektroniczny lub poprzez papierową wersję druku (nowy wzór obowiązuje od 4 maja 2020 roku). Koszt karty kierowcy w całości leży po stronie kierowcy, podobnie jak wszystkie formalności z tym związane!

Podczas wypełniania wniosku kierowca musi określić czy chce otrzymać zwykłą kartę, czy wnioskuje o kartę czasową (ta jest adresowana do osób, które nie posiadają stałego miejsca zamieszkania w Polsce). Następnie powinien określić czy odnawia dokument, czy wnioskuje o wyrobienie pierwszej karty.

Do prawidłowego uzupełnienia wszystkich informacji konieczne będą jeszcze:

  • pełne dane kierowcy posiadającego uprawnienia do poruszania się pojazdami powyżej 3,5 tony;
  • zdjęcie kierowcy (przedstawiające lewy półprofil lub na wprost twarz osoby, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami);
  • czytelny skan podpisu kierowcy o wymiarach 10 cm na 3 cm na białej kartce A4;
  • skan prawa jazdy (z dwóch stron).

Kierowca musi złożyć też oświadczenie, że wszystkie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Opłata za kartę kierowcy wynosi łącznie 172,20 zł. Do tego należy doliczyć koszt wykonania odpowiedniego zdjęcia, jeżeli dotychczas takowego nie mieliśmy.

Na jaki okres wydawana jest karta kierowcy? Jak długo czeka się na kartę?

Należy pamiętać, że karta do tachografu nie jest dokumentem wydawanym raz na zawsze. Na jaki okres wydawana jest karta kierowcy? To maksymalnie 5 lat, ale nie dłużej niż ważność prawa jazdy kategorii C, CE lub D.

Jeżeli wniosek zostanie prawidłowo złożony, PWPW powinna wyrobić kartę kierowcy w czasie nie dłuższym niż 30 dni roboczych. Dokument zostanie przesłany pocztą na wskazany na wniosku adres korespondencyjny.

Zobacz również: