Do pobrania

Instrukcja Obsługi Portalu SIPSI
Tacholandia - Czas pracy w porze nocnej
Czas pracy w porze nocnej
Poradnik Kierowcy Tacholandia
Intuicyjne oprogramowanie do ewidencji czasu pracy kierowców
SuperTacho Intuicyjne oprogramowanie do ewidencji czasu pracy kierowców
Tacholandia - Ewidencja czasu pracy kierowców
Tacholandia – Ewidencja czasu pracy kierowców
Tacholandia - Livret individuel de contrôle - Indywidualna książka kontroli
Livret individuel de contrôle – Indywidualna książka kontroli
Tacholandia - Livret individuel de contrôle - Indywidualna książka kontroli
Vehicle security checklist – Lista kontrolna bezpieczeństwa pojazdu
Tacholandia - Procedura wyjazdowa - Formularz wyjazdowy
Procedura wyjazdowa – Formularz wyjazdowy
Oddelegowanie kierowcy do Danii
Pouczenie dla kierowcy Niezbędne dokumenty dla kierowców TACHOLANDIA
Pouczenie dla kierowcy