17.10.2021

Nowa płaca minimalna we Francji od 1 pazdziernika 2021 r. Sprawdź stawki płacy.


Wynagrodzenia

Na podstawie przepisów Kodeksu Pracy i poprzez zastosowanie wzoru matematycznego, co rok podnoszona jest SMIC – czyli francuska płaca minimalna.
W przypadku wzrostu inflacji SMIC wzrasta w takich samych proporcjach.

Nie inaczej jest w tym roku. Wzrost inflacji o 2,2% oznacza, że od 1 października płaca minimalna wzrosła z 10,25 euro na 10,48 euro.
W związku z powyższym, należy uwzględnić nową stawkę we wszystkich zgłoszeniach SIPSI obowiązujących od 01.10.2021, oraz w rozliczeniach płacy minimalnej we Francji od miesiąca października.

Płaca godzinowa dla pracowników w transporcie TOWARÓW:

Grupa
Kategoria 
Wynagrodzenie godzinowe w Euro,
3 bisKierowcy pojazdów o dopuszczalnej
masie całkowitej do 3,5 tony
118M10.48**€
4Kierowcy pojazdów ciężarowych o
dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do 11 ton
120M10.48**€
5Kierowcy pojazdów ciężarowych o
dopuszczalnej masie całkowitej od 11 do 19 ton
128M10.48**€
6Kierowcy pojazdów ciężarowych o
dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 19 ton
138M10.48**€
7Wysoce wykwalifikowani kierowcy pojazdów ciężarowych150M10.49€*

Nadgodziny.
W przypadku przekroczenia ustawowej maksymalnej liczby godzin pracy w tygodniu (35h na długich dystansach oraz 39h na krótkich dystansach), następuje również zwiększenie stawki za nadgodziny.

Stawki za nadgodziny kierowcyDodatkowe stawki godzinowe + 25 % *Dodatkowe stawki godzinowe + 50 % *
Długodystansowi – tygodniowe36h – 43h> 43h
Długodystansowi – miesięczne152h – 186h> 186h
Na krótkich dystansach – tygodniowe36h – 43h> 43h
Na krótkich dystansach – miesięczne152h- 186h> 186h

Praca nocna:

Praca nocna to każda godzina przepracowana między 21:00 a 6:00. (Artykułem L1321-7 ustawy o transporcie.)

>50h pracy między 21.00 a 6.00 / mscStawka/h + 20 %
< 50 h pracy między 21.00 a 6.00/ mscStawka/h + 25 %
Zobacz również: