17.10.2021

Nowa płaca minimalna we Francji od 1 pazdziernika 2021 r. Sprawdź stawki płacy.


Wynagrodzenia

Na podstawie przepisów Kodeksu Pracy i poprzez zastosowanie wzoru matematycznego, co rok podnoszona jest SMIC – czyli francuska płaca minimalna.
W przypadku wzrostu inflacji SMIC wzrasta w takich samych proporcjach.

Nie inaczej jest w tym roku. Wzrost inflacji o 2,2% oznacza, że od 1 października płaca minimalna wzrosła z 10,25 euro na 10,48 euro.
W związku z powyższym, należy uwzględnić nową stawkę we wszystkich zgłoszeniach SIPSI obowiązujących od 01.10.2021, oraz w rozliczeniach płacy minimalnej we Francji od miesiąca października.

Płaca godzinowa dla pracowników w transporcie TOWARÓW:

Grupa
Kategoria 
Wynagrodzenie godzinowe w Euro,
3 bis Kierowcy pojazdów o dopuszczalnej
masie całkowitej do 3,5 tony
118M 10.48**€
4 Kierowcy pojazdów ciężarowych o
dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do 11 ton
120M 10.48**€
5 Kierowcy pojazdów ciężarowych o
dopuszczalnej masie całkowitej od 11 do 19 ton
128M 10.48**€
6 Kierowcy pojazdów ciężarowych o
dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 19 ton
138M 10.48**€
7 Wysoce wykwalifikowani kierowcy pojazdów ciężarowych 150M 10.49€*

Nadgodziny.
W przypadku przekroczenia ustawowej maksymalnej liczby godzin pracy w tygodniu (35h na długich dystansach oraz 39h na krótkich dystansach), następuje również zwiększenie stawki za nadgodziny.

Stawki za nadgodziny kierowcy Dodatkowe stawki godzinowe + 25 % * Dodatkowe stawki godzinowe + 50 % *
Długodystansowi – tygodniowe 36h – 43h > 43h
Długodystansowi – miesięczne 152h – 186h > 186h
Na krótkich dystansach – tygodniowe 36h – 43h > 43h
Na krótkich dystansach – miesięczne 152h- 186h > 186h

Praca nocna:

Praca nocna to każda godzina przepracowana między 21:00 a 6:00. (Artykułem L1321-7 ustawy o transporcie.)

>50h pracy między 21.00 a 6.00 / msc Stawka/h + 20 %
< 50 h pracy między 21.00 a 6.00/ msc Stawka/h + 25 %
Zobacz również: