04.07.2022

Polski Ład 2.0 – PIT wyniesie 12%


Akty prawne/Płaca minimalna/Wynagrodzenia

Polski Ład 2.0 wchodzi od lipca, a to oznacza, że wypłaty wykonywane po 1 lipca 2022 r. będą już rozliczane wg nowej, niższej stawki podatkowej (12%), bez ulgi dla klasy średniej i „rolowania podatku dochodowego” – czyli wynagrodzenia za czerwiec będą już wypłacane zgodnie z zasadami obowiązującymi po zmianach.

Najważniejsze zmiany w Nowym Ładzie 2.0?!

  • obniżenie stawki podatku z 17% na 12% dla dochodów nieprzekraczających 120 000 zł w roku,
  • likwidacja ulgi dla klasy średniej,
  • zmieniony Polski Ład 2.0 daje możliwość zmiany decyzji o formie opodatkowania w 2022 r.,
  • zmniejszenie 1/12 kwoty obniżającej podatek do 300 zł,
  • wyłączenie odroczenia poboru części zaliczki podatkowej,

Masz dodatkowe pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zapraszamy do kontaktu. W Tacholandii pracujemy na Twój sukces.

Zobacz również: