03.12.2021

Rabaty na paliwo – nawet 20gr/litr! Pakiet korzyści przy współpracy z Tacholandią.


Wynagrodzenia

OFERTA LOTOS BIZNES
OD CEN HURTOWYCH GRUPY LOTOS

Tyle możesz zyskać!

 

OFERTA LOTOS BIZNES – RODZAJE KART

RODZAJE KART DO WYBORU, WG SPOSOBU PŁATNOŚCI

KARTY BEZGOTÓWKOWE:

 • Zbiorcze fakturowanie (2 lub 4 fv w miesiącu)
 • Odroczony termin płatności (15 dni)
 • Konieczność uzyskania limitu kredytowego w oparciu o przedstawione dokumenty finansowe:
 1. Dokumenty finansowe za 2020r. – Bilans i RZiS – opieczętowane i podpisane zgodnie z reprezentacją wraz z dokumentem potwierdzającym złożenie do US,
 2. Dokumenty finansowe za zamkniętą część 2021r. np. Bilans, RZiS lub F01 – podpisane i opieczętowane
 3. Zaświadczenia z zus i us

lub:

 1. Dokumenty finansowe za 2020r – Pit wraz z dokumentem potwierdzającym złożenie do US,
 2. Dokumenty finansowe za zamkniętą część 2021r. – KPIR opieczętowane i podpisane zgodnie z reprezentacją
 3. Zaświadczenia z zus i us

KARTY PRZEDPŁACONE

 • Brak procedury kredytowej
 • Klient dokonuje przedpłaty na swoje konto w dowolnej kwocie, w ramach której dokonuje zakupów
 • Zbiorcze fakturowanie

KARTY GOTÓWKOWE

 • Brak procedury kredytowej
 • Klient dokonuje płatności gotówką lub kartą płatniczą podczas transakcji
 • Zbiorcze fakturowanie

OFERTA LOTOS BIZNES – INFORMACJE DODATKOWE

Mapa stacji Lotos & Lotos Optima
Mapa stacji Lotos & Lotos Optima

WYBÓR OPCJI RABATOWANIA

 • Klient dokonuje wyboru opcji rabatowania – od cen SPOT lub od cen detalicznych
 • Opcję rabatowania można zmienić max dwa razy w roku

RETROSPEKTYWNE NALICZANIE RABATÓW

 • Wielkość rabatu jest uzależniona od wielkości tankowania firmy
 • Cena za tankowania w danym miesiącu jest naliczana wg zużycia paliwa w miesiącu poprzednim, zgodnie z tabelą wolumenów i rabatów oferty
 • Rabat retrospektywny jest uruchamiany w drugim pełnym m-cu obowiązywania umowy. Do tego czasu cena jest naliczana dla deklarowanego w umowie wolumenu

DODATKOWE ATUTY

 • Brak opłat związanych z wydaniem kart, obsługą konta, realizacją transakcji w opcji e-faktury
 • Serwis www dla klienta – transakcje i zarządzanie kartami w trybie online
 • Szereg pomocnych komunikatów sms/email związanych z realizacją umowy (wykorzystania limitu umowy i/lub karty, terminy płatności, zrealizowanych wpłaty/zwiększeniu salda, blokady/odblokowania, realizowane transakcje)

Zgłoszenia do programu. Według podziału regionalnego.

Zobacz również: