07.01.2021

Od 01.01.2020 obowiązek rejestrowania kierowców na terenie Danii.


Ewidencja/Płaca minimalna

W dniu 01.01.2020, został ogłoszony obowiązek rejestrowania kierowców na terenie Danii. Przewoźnik zobowiązany jest do każdorazowego zgłaszania przewozów kabotażowych w duńskim systemie VIRK.

Obowiązek oddelegowywania kierowców obejmuje tylko przewozy kabotażowe oraz przewozy kombinowane.

Zwolnione są z tego obowiązku przewozy międzynarodowe, tranzyty.

Wprowadzona została również płaca minimalna na terenie Danii w wysokości 163,50 DKK, czyli w przybliżeniu ok. 100 PLN.

Wymogiem będzie również posiadanie następujących dokumentów:

  • Potwierdzenie zgłoszenia kierowcy,
  • Kopia umowy o pracę,
  • Rozliczenie ewidencji oraz płacy minimalnej na terenie Danii, za miesiąc poprzedzający,
  • Dokument potwierdzający wypłacenie należności za pracę z tytułu płacy minimalnej na terenie Danii, za miesiąc poprzedzający,
  • Wszelkie dokumenty przewozowe wymagane w aktualnie wykonywanym transporcie kabotażowym lub kombinowanym
Zobacz również: