07.10.2022

Wzrost płacy minimalnej w Niemczech!


Płaca minimalna

Od 1 października 2022 roku – płaca minimalna w Niemczech wynosi 12 euro za godzinę! Od początku wprowadzenia płacy minimalnej jeszcze nigdy nie odnotowano tak szybkiego wzrostu w ciągu jednego roku! Wpływ na tak dynamiczną zmianę mają wyjątkowo wysokie ceny energii elektrycznej, gazu, benzyny i żywności.

Należy pamiętać, że przepisy o niemieckiej płacy minimalnej dotyczą również pracowników delegowanych do pracy na terytorium tego kraju – w tym kierowców ciężarówek.
Do wypłacania truckerom ustawowego minimum zobowiązują przewoźników od lutego tego roku przepisy Pakietu Mobilności.

Płaca minimalna obowiązuje w Niemczech od stycznia 2015 r. i od tego czasu regularnie wzrasta.
Jednak – nie musisz o tym pamiętać, ponieważ w Tacholandii – dajemy Ci kompleksą obsługę.

Zobacz również: