31.08.2022

Nowa propozycja płacy minimalnej w Norwegii!


Płaca minimalna

Ważne informacje napływają z Norwegii!
Zaproponowane zostały nowe propozycje płac minimalnych.

Nowości, zawarte w propozycji to:

  • Płaca minimalna obowiązkowa dla wszystkich delegowanych kierowców! (Na ten moment tylko transport kombinowany oraz kabotaż podlegają w Norwegii płacy minimalnej.
  • Wzrost płacy minimalnej do 196,50 NOK / h.
  • Kiedy kierowca jest poza domem więcej dni, płaca minimalna musi być wypłacona za cały czas pracy i co najmniej za 7,5 godziny. Nie wlicza się tu dnia początkowego i końcowego, w których godziny mogą być krótsze.
  • Wynagrodzenie musi być wypłacone najpóźniej 20 dnia miesiąca, lub wcześniej w przypadku dni ustawowo wolnych.

Na dziś dzień nie wiemy jeszcze kiedy projekt wejdzie w życie, oraz czy zostaną wprowadzone w tym projekcie zmiany.

Norwegia jest krajem EOG, w związku z czym nie jest jeszcze możliwe ani wymagane składanie deklaracji IMI. Ponieważ w Norwegii nie ma również systemu krajowego, w tej chwili nie ma potrzeby składania jakichkolwiek deklaracji dla Norwegii dla delegowanych kierowców.

Na bieżąco będziemy informować o kolejnych zmianach.

Zobacz również: