Tag: Ewidencja czasu pracy kierowców

29.11.2021
Jak ograniczyć wydatki na flotę samochodową?

Koszty floty stanowią znaczącą część całkowitych kosztów przedsiębiorstwa transportowego. Ich obniżenie może mieć więc ogromny wpływ na uzyskiwane wyniki finansowe. Wydaje ci się, że właściwie zarządzasz flotą i nie ma możliwości, by dodatkowo obniżyć jej koszty? Sprawdź poniższe porady, a być może znajdziesz nowe, skuteczne sposoby na zwiększenie zysków swojej firmy.

15.03.2019
Prawidłowe rozliczanie czasu pracy - wyrok sądu w sprawie wypłacania kierowcom tzw. Frachtu

Bardzo ważne jest żeby nie tylko prawidłowo rozliczać, ale także ewidencjonować i archiwizować wypłacane pracownikom środki pieniężne. Brak takich dokumentów może być dla przedsiębiorcy bardzo kłopotliwy, a w konsekwencji także bardzo kosztowny…

30.11.2018
Czy przeciągnięcie czasu jazdy zawsze musi nieść za sobą konsekwencje finansowe?

Czy przeciągnięcie czasu jazdy zawsze musi nieść za sobą konsekwencje finansowe?

W przypadku naruszeń popełnionych przez kierowców na drodze, wynikających z przeciągnięcia czasu jazdy zaleca się robienie wydruków i opisywanie na odwrocie przyczyny takiego naruszenia.

07.11.2018
Rozpoczęliśmy współpracę partnerską z firma TomTom Telematics

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy współpracę partnerską z firma TomTom Telematics, która jest producentem systemu WEBFLEET

10.10.2018
Czy to koniec obowiązku posiadania przedstawiciela we Francji?

Plotki o całkowitym zlikwidowaniu obowiązku posiadania przedstawiciela we Francji? Tylko w szczegółowo wyróżnionych przypadkach!

 

19.05.2018
Jak odpowiednio podzielić składniki wynagrodzenia kierowcy?

Wynagrodzenie kierowcy możemy podzielić na kilka składników. Czy wiesz, co można wliczyć w skład minimalnego wynagrodzenia (które na 2018 rok wynosi 2100 zł brutto)?

21.12.2017
CZECHY - zmiany w przepisach dotyczące przewozów i płacy minimalnej

Od 1 kwietnia 2017 r. w Czechach obowiązują nowe wymagania dotyczące firm transportowych. Zmiana przepisów nastąpiła w wyniku konieczności dostosowania czeskiego prawa do przepisów unijnej dyrektywy Rady 2014/67/UE w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

19.12.2017
AUSTRIA - nowe przepisy dotyczące przewozów międzynarodowych

Od 1 stycznia 2017 r. na terenie Austrii weszła w życie ustawa zwana ustawą o przeciwdziałaniu mobbingowi socjalnemu.

Prawo to nakazuje pracodawcy zgłoszenie kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe lub przed przystąpieniem do wykonania kabotażu na terenie Austrii.

18.12.2017
FINLANDIA - Nowe przepisy dotyczące przewozów i płacy minimalnej

Od początku września 2017 roku na terenie Finlandii weszły nowe przepisy dotyczące przewozów kabotażowych oraz przewozów z rozładunkiem docelowym do  odbiorcy znajdującego się na  terenie Finlandii.