Tag: Ewidencja czasu pracy kierowców

15.03.2019
Prawidłowe rozliczanie czasu pracy - wyrok sądu w sprawie wypłacania kierowcom tzw. Frachtu

Bardzo ważne jest żeby nie tylko prawidłowo rozliczać, ale także ewidencjonować i archiwizować wypłacane pracownikom środki pieniężne. Brak takich dokumentów może być dla przedsiębiorcy bardzo kłopotliwy, a w konsekwencji także bardzo kosztowny…

30.11.2018
Czy przeciągnięcie czasu jazdy zawsze musi nieść za sobą konsekwencje finansowe?

Czy przeciągnięcie czasu jazdy zawsze musi nieść za sobą konsekwencje finansowe?

W przypadku naruszeń popełnionych przez kierowców na drodze, wynikających z przeciągnięcia czasu jazdy zaleca się robienie wydruków i opisywanie na odwrocie przyczyny takiego naruszenia.

07.11.2018
Rozpoczęliśmy współpracę partnerską z firma TomTom Telematics

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy współpracę partnerską z firma TomTom Telematics, która jest producentem systemu WEBFLEET

11.10.2018
Pora nocna - Jazda w pojedynczej obsadzie

Kilka praktycznych przykładów prawidłowej pracy w porze nocnej oraz naruszeń na przykładzie SuperTacho oprogramowania do rozliczania czasu pracy kierowców.

10.10.2018
Czy to koniec obowiązku posiadania przedstawiciela we Francji?

Plotki o całkowitym zlikwidowaniu obowiązku posiadania przedstawiciela we Francji? Tylko w szczegółowo wyróżnionych przypadkach!

 

30.09.2018
Pora nocna - Co uległo zmianie?

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła kary za przekroczenie dopuszczalnego czasu pracy (10 godzin) w porze nocnej (art. 21 UoCPK).

21.09.2018
Kiedy mamy do czynienia z pracą w porze nocnej?

Zmiany w prawie transportowym stały się już faktem. Teraz branża transportowa musi jedynie je zaakceptować i dołożyć wszelkich starań, aby się do nich dostosować.

16.09.2018
Czym jest pora nocna w transporcie?

Zmiany w prawie transportowym stały się już faktem. Teraz branża musi jedynie je zaakceptować i dołożyć wszelkich starań, aby się do nich dostosować. Jednak aby uniknąć konsekwencji, należy w pełni zrozumieć co i w jakim stopniu uległo modyfikacjom.

19.05.2018
Jak odpowiednio podzielić składniki wynagrodzenia kierowcy?

Wynagrodzenie kierowcy możemy podzielić na kilka składników. Czy wiesz, co można wliczyć w skład minimalnego wynagrodzenia (które na 2018 rok wynosi 2100 zł brutto)?

21.12.2017
CZECHY - zmiany w przepisach dotyczące przewozów i płacy minimalnej

Od 1 kwietnia 2017 r. w Czechach obowiązują nowe wymagania dotyczące firm transportowych. Zmiana przepisów nastąpiła w wyniku konieczności dostosowania czeskiego prawa do przepisów unijnej dyrektywy Rady 2014/67/UE w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.