19.12.2017

AUSTRIA – nowe przepisy dotyczące przewozów międzynarodowych


Ewidencja/Płaca minimalna

Od 1 stycznia 2017 r. na terenie Austrii weszła w życie ustawa zwana ustawą o przeciwdziałaniu mobbingowi socjalnemu.

Prawo to nakazuje pracodawcy zgłoszenie kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe lub przed przystąpieniem do wykonania kabotażu na terenie Austrii.
 

W tym celu należy wypełnić odpowiedni formularz elektroniczny w austriackim portalu:
 
 
www4.formularservice.gv.at
 
 
Ważne jest, aby zgłoszenie zostało wysłane do Austrii za pomocą systemu teleinformatycznego, przed przekroczeniem granicy.
 
Kierowca delegowany do pracy tymczasowej na terenie Austrii powinien mieć w kabinie pojazdu następujące dokumenty przetłumaczone na język niemiecki:
 

  • formularz ZKO3 (wygenerowany za pośrednictwem portalu),
  • formularz A1 potwierdzający posiadanie ubezpieczenia społecznego lub równoważny,
  • umowę o pracę wraz z dokumentem określającym obowiązki stron umowy (w języku niemieckim lub angielskim),
  • dokumentację płacową i pracowniczą obejmująca m.in. ewidencję czasu pracy, karty płac, dowody wypłaty wynagrodzenia za wcześniejszy miesiąc,
  • dokumentację uzasadniająca przyporządkowanie pracownika do odpowiedniej kategorii według stawek wynagrodzenia obowiązujących w Austrii,
  • dodatkowo dokumenty potwierdzających legalność zatrudnienia cudzoziemca spoza UE w kraju pracodawcy, odpisy zezwolenia na pracę, wydane przez Urząd Wojewódzki lub odpisy oświadczeń o powierzeniu pracy, wydane przez odpowiedni Powiatowy Urząd Pracy
Zobacz również: