21.12.2017

CZECHY – zmiany w przepisach dotyczące przewozów i płacy minimalnej


Ewidencja/Płaca minimalna

Od 1 kwietnia 2017 r. w Czechach obowiązują nowe wymagania dotyczące firm transportowych. Zmiana przepisów nastąpiła w wyniku konieczności dostosowania czeskiego prawa do przepisów unijnej dyrektywy Rady 2014/67/UE w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

W związku z tym od kierowców delegowanych do pracy na terytorium Czech wymagane jest posiadania dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie (umowę o pracę, umowę zlecenie) przetłumaczonej na język czeski. Nie ma wymogu korzystania z usług tłumacza przysięgłego, można skorzystać z gotowych formularzy.

Za brak tego dokumentu w kabinie pojazdu grozi grzywna w wysokości do 500.000 CZK (ok. 83 300 PLN).

Dodatkowo warto wyposażyć pracowników w formularz A1 potwierdzający posiadanie ubezpieczenia  społecznego. Kierowcy spoza Unii Europejskiej powinni posiadać przy sobie dokument poświadczający pobyt w kraju członkowskim oraz miejsce zamieszkania.

Zobacz również: