15.03.2019

Prawidłowe rozliczanie czasu pracy – wyrok sądu w sprawie wypłacania kierowcom tzw. Frachtu


Akty prawne/Ewidencja/Wynagrodzenia

Bardzo ważne jest żeby nie tylko prawidłowo rozliczać, ale także ewidencjonować i archiwizować wypłacane pracownikom środki pieniężne. Brak takich dokumentów może być dla przedsiębiorcy bardzo kłopotliwy, a w konsekwencji także bardzo kosztowny…

 

W lipcu 2018 roku zapadł wyrok w sprawie wypłacania kierowcom tzw. Frachtu, a rozliczenie wydatków delegacyjnych. Brak świadczenia pracy, a wykorzystanie urlopu wypoczynkowego.

Sąd przyjął, że roszczenie powoda było zasadne i zasądził od pozwanego kwotę kilkuset tysięcy złotych tytułem diet i ryczałtów za podróże służbowe, a także blisko 10tys złotych tytułem ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

 

Kierowca poza zasadniczym wynagrodzeniem z tytułu umowy o prace otrzymywał od pracodawcy stałe kwoty tytułem wykonania kursu.

Sąd przyjął, że z zebranego w sprawie materiału dowodowego nie można wyprowadzić wniosku, że kwoty te stanowiły należność z tytułu diet i ryczałtów.

 

Przedsiębiorca nie prowadził dokumentacji osobowej i płacowej pracownika. Podczas sprawy nie przedstawił żadnych dokumentów potwierdzających rozliczanie podróży służbowych. Nie wystawiał też kierowcy poleceń wyjazdu służbowego, a po jego powrocie nie naliczał należności z tytułu diet i ryczałtów za noclegi. W samej umowie o prace brak było szczegółowych postanowień odnoszących się do należności z tytułu podróży służbowych

Na potrzeby dokumentowania podróży służbowych kierowca prowadził zeszyt, w którym zapisywał daty wyjazdu i powrotu, oraz wydatki poniesione z tytułu podróży służbowych takie jak: paliwo, parking, wymiany walut czy koszty powstałych usterek.

Sąd I instancji uznał, że zapiski w kalendarzu i zeszytach przedstawiają jedynie wyliczenia matematyczne i nie potwierdzają faktycznej wypłaty powodowi należności tytułem diet i ryczałtów.

Dodatkowo ze zgromadzonego w sprawie materiału wynikało, że kierowca nie zdawał sobie sprawy z udzielonego mu urlopu wypoczynkowego. O wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego nie można mówić w każdej sytuacji, kiedy pracownik nie świadczy pracy. Jeżeli pracownik nie wystąpił w danym okresie o urlop i pracodawca w sposób niebudzący wątpliwości tego urlopu mu udzielił to nie możemy uznawać tego okresu za urlop wypoczynkowy.

 

Prawidłowo skonstruowana umowa o prace, a także regulaminy przedsiębiorstwa pozwalają na maksymalną ochronę interesu przedsiębiorcy. Stale zmieniające się przepisy, a także problemy z ich interpretacją nastręczają przedsiębiorcą wielu problemów. Warto więc oddać tak ważne procedury w ręce profesjonalistów, którzy w rzetelny i prawidłowy sposób rozliczą czas pracy kierowców.

Zobacz również: