10.10.2018

Czy to koniec obowiązku posiadania przedstawiciela we Francji?


Akty prawne/Loi Macron

W związku z pojawiającymi się informacjami o całkowitym zlikwidowaniu obowiązku posiadania przedstawiciela we Francji, informujemy, że zmiana dotyczy tylko szczegółowo wyróżnionych przypadków przedsiębiorców świadczących:

1. Tzw. usługę własną (tzw Auto-prestation): na przykład firma z siedzibą poza granicami Francji, która jest właścicielem terenu we Francji, może czasowo oddelegować swoich pracowników w celu wykonania jakichkolwiek prac na terenie, który jest jej własnością (na przykład wycinanie drzew);


2. Usługi o krótkotrwałym charakterze lub sytuacje incydentalne, w tym usługi, które zostaną wyliczone w dekrecie, który ukaże się w późniejszym okresie;


3. Usługi związane z delegowaniem pracowników na teren przygraniczny Francji, pod warunkiem, że firma działa od co najmniej 2 lat i oddelegowany pracownik pracuje w niej od co najmniej 1 roku (dotyczy tylko firm przygranicznych).

W pozostałych przypadkach obowiązek posiadania Przedstawicielstwa we Francji pozostaje bez zmian!

Zobacz również: