30.11.2018

Czy przeciągnięcie czasu jazdy zawsze musi nieść za sobą konsekwencje finansowe?


Ewidencja

Czy przeciągnięcie czasu jazdy zawsze musi nieść za sobą konsekwencje finansowe?

W przypadku naruszeń popełnionych przez kierowców na drodze, wynikających z przeciągnięcia czasu jazdy zaleca się robienie wydruków i opisywanie na odwrocie przyczyny takiego naruszenia.

Kierowcy powinni powołać się na art.12/561/2006/WE.

“Pod warunkiem, że nie zagraża to bezpieczeństwu drogowemu oraz umożliwia osiągnięcie przez pojazd odpowiedniego miejsca postoju, kierowca może odstąpić od przepisów art. 6–9 w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu lub ładunku.Kierowca wskazuje powody takiego odstępstwa odręcznie na wykresówce urządzenia rejestrującego lub na wydruku z urządzenia rejestrującego, albo na planie pracy najpóźniej po przybyciu do miejsca pozwalającego na postój.”

 

Należy pamiętać, że art. 12 nie zwalania kierowców z przestrzegania całkowicie przepisów, pozwala on jedynie w awaryjnych sytuacjach wydłużyć czas jazdy. Należy również pamiętać, że przepis ten obowiązuje tylko na terenie Unii Europejskiej. W przypadku tachografów cyfrowych wydruk wykonujemy bezpośrednio z tachografu i opisujemy na odwrocie, w przypadku tachografów analogowych opis stosujemy na rewersie wykresówki „kierowca wskazuje powody takiego odstępstwa (…) najpóźniej po przybyciu do miejsca pozwalającego na postój”.

Wydruki z opisem zwiększają szanse na łagodniejsze kary, a nawet pozwalają na uniknięcie konsekwencji finansowych. Kierowca powinien przetrzymywać wydruki przez 28 dni od popełnionego naruszenia, a następnie powinny być zarchiwizowane w firmie.

Przykład takiego opisu:

 

Ar. 12 /561 /2006/WE Dojazd na bezpieczny odpoczynek; wydłużenie czasu jazdy/pracy z powodu np. wypadku na drodze, trudnych warunków atmosferycznych, korka na drodze, zepsutego agregatu itp. Trzeba określić najlepiej, gdzie się to stało (miejscowość albo nr km. na drodze A2).

 

……………………………

  Podpis kierowcy

 

Zobacz również: