19.05.2018

Jak odpowiednio podzielić składniki wynagrodzenia kierowcy?


Wynagrodzenia

Wynagrodzenie kierowcy możemy podzielić na kilka składników. W skład minimalnego wynagrodzenia (które na 2018 rok wynosi 2100 zł brutto) możemy wliczyć oprócz wynagrodzenia zasadniczego również wynagrodzenie za dyżur. Pamiętaj, że od stycznia 2018 roku w skład minimalnego wynagrodzenia nie możesz już wliczać wynagrodzenia za prace w godzinach nocnych.

Dodatkowo na umowie o prace powinniśmy uwzględnić wynagrodzenie za pracę w godzinach nocnych oraz za godziny nadliczbowe, najwygodniej w postaci ryczałtów. Przed podziałem wynagrodzenia na powyższe składniki warto jest sprawdzić specyfikę pracy danego kierowcy i firmy. Czy kierowca będzie więcej jeździł w godzinach nocnych? A może częściej zdarzy się praca w podwójnej obsadzie?

Zastanów się, czy Twój program lub firma, której to zlecasz dobrze liczy nadgodziny, bo może się okazać, że przepłacasz… Zwróć się do nas, a my zweryfikujemy Twoje obliczenia. Praca w sobotę wcale nie musi oznaczać, że trzeba płacić np. 200% dodatków… można tego uniknąć stosując odpowiednie zapisy w umowie o pracę, czy w regulaminie pracy.

Zobacz również: