Baza wiedzy

Publikujemy najnowsze zmiany
w prawie przewozowym

Wszystkie posty Akty prawne COVID-19 Ewidencja Informacje ogólne Loi Macron Opłaty Płaca minimalna Pora nocna Tachografy Wynagrodzenia

Blog

25.05.2018
Czy Twoje zapisy w regulaminie pracy i wynagradzania lub obwieszczeniu są prawidłowe?

Regulamin pracy w firmie transportowej to wewnątrz zakładowy akt prawny ustalający organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

22.05.2018
Czy wiesz, jakie mogą być konsekwencje nierozliczenia nadgodzin Twoich pracowników?

Czy wiesz, jakie mogą być konsekwencje złego rozliczenia nadgodzin Twoich pracowników? Dlaczego tak ważna jest ewidencja czasu pracy?

Każdy pracownik firmy transportowej za przepracowane godziny nadliczbowe powinien mieć wypłacone stosowne wynagrodzenie albo odebrać je w postaci dni wolnych od pracy.

19.05.2018
Archiwizacja danych z tachografów cyfrowych – na co zwrócić uwagę?

Na co zwrócić uwagę podczas archiwizacji danych z tachografów cyfrowych? Czy wiesz, że ważny jest zarówno terminowy odczyt, jak również zawartość odczytanego pliku!

19.05.2018
Jak odpowiednio podzielić składniki wynagrodzenia kierowcy?

Wynagrodzenie kierowcy możemy podzielić na kilka składników. Czy wiesz, co można wliczyć w skład minimalnego wynagrodzenia (które na 2018 rok wynosi 2100 zł brutto)?

23.04.2018
Czy wiesz, jakie mogą być konsekwencje nierozliczenia nadgodzin Twoich pracowników?

Pracownik za przepracowane godziny nadliczbowe powinien mieć wypłacone stosowne wynagrodzenie albo odebrać je w postaci dni wolnych od pracy.

22.02.2018
Przedstawiciel we Francji

Od 1 lipca 2016 roku na terenie Francji obowiązuje ustawa Loi Macron. Zobowiązuje wszystkich przedsiębiorców transportowych, których pracownicy (kierowcy) wykonują jazdy kabotażowe albo transport międzynarodowy z załadunkiem lub wyładunkiem na terenie Francji do wyznaczenia przedstawiciela z siedzibą we Francji.

14.02.2018
Francja zniosła przepisy nakładające obowiązek wniesienia opłaty za rejestrację kierowców w SIPSI!

Doskonała wiadomość dla polskich firm transportowych! Zlikwidowano przepisy nakladajace obowiazek wniesienia opłaty w wysokości 40 euro za zaświadczenie o delegowaniu pracownika do pracy na terytorium Francji.

13.02.2018
Decyzja Sądu w sprawie tzw. ryczałtów noclegowych

„Pracodawca prywatny” ma prawo zastosować w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub umowie o pracę mniej korzystne niż w rozporządzeniu wykonawczym rozwiązania!

23.12.2017
NIEMCY - ustawa o płacy minimalnej

MiLoG to federalna ustawa o płacy minimalnej, która obowiązuje od 1 stycznia 2015 r w Niemczech. Ustala ona płacę minimalną na całym obszarze Niemiec, która dotyczy zarówno niemieckie, jak i zagraniczne firmy transportowe wykonujące działalność na terytorium Niemiec.

21.12.2017
CZECHY - zmiany w przepisach dotyczące przewozów i płacy minimalnej

Od 1 kwietnia 2017 r. w Czechach obowiązują nowe wymagania dotyczące firm transportowych. Zmiana przepisów nastąpiła w wyniku konieczności dostosowania czeskiego prawa do przepisów unijnej dyrektywy Rady 2014/67/UE w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.