22.02.2018

Przedstawiciel we Francji


Ewidencja/Loi Macron/Płaca minimalna

Od 1 lipca 2016 roku na terenie Francji obowiązuje ustawa Loi Macron. Zobowiązuje wszystkich przedsiębiorców transportowych, których pracownicy (kierowcy) wykonują jazdy kabotażowe albo transport międzynarodowy z załadunkiem lub wyładunkiem na terenie Francji do wyznaczenia przedstawiciela z siedzibą we Francji do kontaktu z instytucjami francuskimi. Za nieprzestrzeganie tych obowiązków grożą surowe sankcje finansowe.

Aby ułatwić Państwu pracę firma Tacholandia zachęca do skorzystania z usługi Przedstawiciel we Francji.

Nasz Przedstawiciel został pozytywnie zweryfikowany przez Francuskie Ministerstwo Transportu jako przedstawiciel działający w ramach Loi Macron.

Mamy doświadczenie i dopilnujemy wszelkich formalności związanych z delegowaniem pracowników na terytorium Francji.

Ofera obejmuje także:

1. rozliczanie francuskiej płacy minimalnej,

2. optymalne rozwiązania w zakresie przedstawicielstwa we Francji,

3. analizę naruszeń według ITD oraz PIP,

4. pilnowanie terminów odczytów cyfrowych,

5. ewidencję czasu pracy,

6. obliczenie wynagrodzenia za nadgodziny, dyżury i pracę w nocy,

7. szkolenia dla kierowców (czas pracy, obsługa tachografu cyfrowego),

8. czytniki do zdalnego odczytu tachografów,

9. odwołania i wsparcie przedkontrolne,

10. audyt dokumentacji pracowniczych,

11. wyjaśnienia zasad rozliczania, porady,

12. rozliczanie podróży służbowych.

Zobacz również: