28.05.2018

Prawidłowo skonstruowana umowa z pracownikiem chroni przed przykrymi konsekwencjami


Wynagrodzenia

Czy wiesz, że prawidłowo skonstruowana umowa z pracownikiem chroni Twoją firmę przed przykrymi konsekwencjami?

Odpowiednio skonstruowana umowa o pracę stanowi jeden ze sposobów nawiązania stosunku pracy. Na mocy tego dokumentu pracownik świadczy pracę na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego określonym, a pracodawca zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia. Bardzo istotna jest więc treść umowy o pracę, to co faktycznie w niej zawieramy, jakie dane i informacje, ponieważ dokument stanowi podstawę stosunku pracy.

Dodatkowe składniki wynagrodzenia takie jak nadgodziny, godziny nocne, czy dyżur powinny być obowiązkowo wyliczone i wypłacone, jeśli oczywiście wystąpiły.
Najwygodniej jest kwestie te uregulować w umowie o pracę chociażby w postaci ryczałtów, aby zawsze wypłacać należności terminowo i potem zgodnie z zapisami w regulaminie sprawdzić, zweryfikować i ewentualnie dopłacić.

Zobacz również: