02.06.2018

Czy wiesz, w których krajach UE wymagany jest formularz A1?


Wynagrodzenia

Na ten moment formularz A1 jest wymagany w takich państwach jak Francja, Austria, Holandia, Belgia, Czechy. We Francji brak formularza wiąże się niestety z wysokimi grzywnami równymi wysokości miesięcznego limitu składek na ubezpieczenie społeczne.

Zobacz również: