19.05.2018

Archiwizacja danych z tachografów cyfrowych – na co zwrócić uwagę?


Tachografy

Na co zwrócić uwagę podczas archiwizacji danych z tachografów cyfrowych?

Ważny jest terminowy odczyt, ale również zawartość odczytanego pliku!

Tachografy cyfrowe należy odczytywać co 90 dni. Przekroczenie terminu nawet o jeden dzień może skutkować nałożeniem kary przez służby kontrolne podczas kontroli drogowej w wysokości 500 zł oraz 2000 zł dla osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie. Takie drobne przesunięcia terminu odczytu zostaną zweryfikowane również podczas kontroli w przedsiębiorstwie – Inspektor sprawdza ilość dni pomiędzy datami odczytu poszczególnych plików.

Oprócz terminowości bardzo ważne jest, aby zweryfikować w odpowiednim programie zawartość takiego pliku – odczyt powinien zawierać kompletne aktywności. Bardzo często zdarza się, że nie ma tych danych, ponieważ albo urządzenie, którym pobieramy jest nieprawidłowo skonfigurowane albo mamy nieprawidłowo zablokowany tachograf kartą przedsiębiorstwa.

Nieudostępnienie pełnych danych do kontroli skutkuje karą w wysokości 300 zł za każdy dzień!

Zobacz również: