14.02.2018

Francja zniosła przepisy nakładające obowiązek wniesienia opłaty za rejestrację kierowców w SIPSI!


Akty prawne/Opłaty

Dekret nr 2018-82 z dnia 9 lutego 2018r., który został opublikowany 11 lutego 2018 r. zniósł zapisane w uprzednio obowiązujących przepisach dekretu nr 2017-751 z 3 maja 2017 r, opłaty w wysokości 40 euro za zaświadczenie o delegowaniu pracownika do pracy na terytorium Francji.

Jest to niewątpliwie dobra wiadomość, gdyż dotychczasowe regulacje prawne w tej materii nakładały obciążenia finansowe głównie na zagranicznych przewoźników, wśród których jedną z najliczniejszych grup są firmy polskie.

Zobacz również: