Baza wiedzy

Publikujemy najnowsze zmiany
w prawie przewozowym

Wszystkie posty Akty prawne Ewidencja Informacje ogólne Loi Macron Opłaty Płaca minimalna Pora nocna Tachografy Wynagrodzenia

Blog

22.02.2019
Kiedy należy oddać dzień wolny za prace w sobotę?

Jeżeli w regulaminie pracy jest zapis, że sobota jest dniem wolnym od pracy wynikającym z czasu pracy, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy to istnieją jedynie szczególne okoliczności, aby przed wykonaną pracą w sobotę oddać pracownikowi dzień wolny.

14.02.2019
Zmiany w wypłacie wynagrodzeń do rąk własnych

Wynagrodzenie pracownika powinno być wypłacane na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba, że pracownik złożył w postaci elektronicznej lub papierowej wniosek o dalszą wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

08.02.2019
Węgry – kary za brak potwierdzenia badania technicznego

Wysoka kara finansowa za brak dokumentu potwierdzającego badanie techniczne pojazdu przebywającego na terenie Węgier oparta jest się na artykule 7 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE.

25.01.2019
Dobra reputacja przewoźnika drogowego.

Wykazanie się dobrą reputacją przez przedsiębiorcę jest jednym z podstawowych wymogów uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

18.01.2019
Wzrost płacy minimalnej we Francji, Niemczech i Austrii!

Jak co roku, w styczniu mamy do czynienia z podniesieniem stawek płacy minimalnej. Zmiany dotyczą m.in. Francji, Niemiec oraz Austrii.

11.01.2019
Rozmowy służbowe z telefonu prywatnego. Co warto wiedzieć?

Pracodawca może zgodzić się na używanie telefonu prywatnego przez kierowcę do celów służbowych na podstawie umowy zawartej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Co ważne, zwrot wydatków poniesionych przez pracownika zwolniony jest z podatku PIT.

10.01.2019
Pakiet Mobilności - czy będą zmiany?

Dzisiaj planowane jest głosowanie Komisji Transportu Parlamentu Europejskiego w sprawie Pakietu Mobilności dotyczącego regulacji kluczowych kwestii dla przedsiębiorców transportowych m.in.: delegowania kierowców, czasu prowadzenia pojazdu i czasu odpoczynku oraz kabotażu.

14.12.2018
Odpoczynki tygodniowe

Na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 zgodnie z artykułem 8 pkt 6 kierowca zobowiązany jest wykorzystać dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku lub jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku i jeden skrócony tygodniowy okres odpoczynku trwający co najmniej 24h.

05.12.2018
Tymczasowe wydłużenie czasu pracy we Francji!

Aby umożliwić odzyskanie straconego czasu rząd francuski wydał Rozporządzenie, na mocy którego tymczasowo wydłużony został dzienny i tygodniowy czas pracy dla kierowców ciężarówek. Rozporządzenie obowiązuje do 5 grudnia 2018 do godziny 0:00.

05.12.2018
Nowe stanowisko krajów UE ws. pracowników delegowanych. "Polska była przeciwna"

Dzisiaj ministrowie do spraw transportu Unii Europejskiej przyjęli przepisy bardzo niekorzystnie dla Polski. Ich realizacja znacznie podniesie koszty, wprowadzi biurokratyczne utrudnienia oraz uderzy w konkurencyjność naszych firm transportowych.
Co się zmieni?