23.03.2021

Nowe zasady dla podróżujących do Niemiec.


COVID-19

Ze względu na rosnącą liczbę zakażeń, niemiecki Instytut Roberta Kocha uznał Polskę za kraj wysokiego ryzyka. 
W związku z tym od niedzieli 21 marca wjazd do naszych zachodnich sąsiadów może odbyć się tylko z negatywnym wynikiem testu na COVID-19 – wykonanego nie wcześniej niż 48h przed wjazdem (liczy się godzina pobrania próbki) – liczą się testy PCR, LAMP, TMA i antygenowe.

Szczepienie i posiadanie przeciwciał nie zwalnia z obowiązku wykonania testu!

Wyjątki – zwolnienia z wykonania testu:
✅ osoby, które przewożą zawodowo ludzi, towary lub dobra i są w Polsce, lub Niemczech mniej niż 72h (w Meklemburgii-Pomorzu Przednim przepisy landowe wymagają testu również od kierowców zawodowych);
✅ osoby, które przejeżdżają bez zbędnych postojów przez Niemcy w tranzycie;
✅ osoby, które przejeżdżały bez zbędnych postojów wcześniej przez Polskę w tranzycie;
✅ osoby, które są zwolnione na podstawie decyzji właściwych władz lokalnych (np. urzędu ds. zdrowia).
Oprócz tego powinniśmy także zarejestrować swój wjazd do Niemiec na stronie www.einreiseanmeldung.de. Tu również obowiązuje kilka wyjątków i zwolnione z tego są osoby, które:
✅ przejeżdżają bez zbędnych postojów przez Niemcy w tranzycie;
✅ przejeżdżały bez zbędnych postojów wcześniej przez Polskę w tranzycie;
✅ podróżują w ramach małego ruchu przygranicznego do 24h.

W ruchu przygranicznym z Polską występują wyjątki w przypadku wjazdu na teren Berlina, Brandenburgii, Meklemburgii — Pomorza Przedniego oraz Saksonii. W przypadku pierwszych trzech, wjazd w ramach małego ruchu przygranicznego bez kwarantanny jest niemożliwy. Ponadto w Saksonii natomiast jest to możliwe, tylko jeśli posiadamy ważny powód, a sam pobyt jest ograniczony do 12h.
Zobacz również: