12.03.2021

Ważność licencji wspólnotowych, ważność świadectw kierowcy.


Ewidencja

Uwaga, ważne zmiany w sprawie postępowania z wnioskami o przedłużenie licencji wspólnotowych oraz świadectw kierowcy
w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267 z dnia 16 lutego 2021 r.
Rozporządzenie 2021/267 dotyczy m. in.:
✔ ważności licencji wspólnotowych;
✔ ważności świadectw kierowcy.
W związku z rozporządzeniem – dokumenty, które utraciłyby ważność w okresie w okresie od 01.09.2020 r. do 30.06.2021 r. zachowują ważność z mocy prawa na kolejne 10 miesięcy (licząc od dnia następnego po dniu ostatnim dniu obowiązywania uprawnień na dokumencie). Tyczy się to wyłącznie uprawnień, których data ważności kończyłaby się w tym okresie tj. 01.09.2020 r. a 30.06.2021 r.
✅
Nie dotyczy to jednak uprawnień, których czas ważności został przedłużony na mocy wcześniejszego rozporządzenia 2020/698, które dotyczyło przedłużenia ważności uprawnień, które wygasłyby między 01.03.2020 r. a 31.08.2020 r. Zatem jeżeli licencja utraciłaby ważność np. 1 sierpnia 2020 r. to jej ważność zostaje przedłużona do 1 lutego 2021 r., na mocy jedynie art. 7 ust. 1 lub 8 ust. 1 rozporządzenia 2020/698. Nie wliczamy do tego okresu jeszcze dodatkowych 10 miesięcy od 1 lutego 2021 r. ❌
W przypadku kiedy przewoźnik złożył wniosek o przedłużenie uprawnień, których ważność zgodnie z datą na dokumencie upływa między 01.09.2020r. a 30.06.2021 r. , a wniosek taki nie zostanie rozpoznany poprzez wydanie decyzji administracyjnej do dnia 6 marca 2021 r., to datą kontynuacji uprawnień wskazaną na nowej decyzji administracyjnej będzie następny dzień po upływie 10 miesięcy od dnia wskazanego na wcześniejszej decyzji.
Zobacz również: