19.03.2021

Zakazy ruchu w Belgii i Luksemburgu w 2021 r.


Pora nocna

Jak wiemy – w Belgii obowiązują regularne zakazy ruchu ciężarówek. Przepisy zabraniają jednak przemieszczania się transportów ponadnormatywnych w określonych godzinach i dniach.
Na autostradach obowiązuje zakaz ruchu w od godz. 6:00 w sobotę, do godz. 9:00 w poniedziałek. Natomiast transport ładunków niestandardowych zakazany jest codziennie od 6:00 do 21:00.
Przewóz niestandardowych ładunków jest zakazany w następujące święta:
– 5 kwietnia, Poniedziałek Wielkanocny,
– 1 maja, Święto Pracy,
– 24 maja, Zielone Świątki,
– 21 lipca, święto narodowe,
– 15 sierpnia, Wniebowstąpienie NMP,
– 1 listopada, Wszystkich Świętych,
– 11 listopada, rocznica zawieszenia broni w 1918 r.,
– 25 grudnia, Boże Narodzenie.
Ograniczenie obowiązują od godz. 16 dnia poprzedzającego święto do godz. 9 rano dnia następnego na autostradach. Na pozostałych drogach zakaz obowiązuje od godz. 16 dnia poprzedniego do 6 dnia następnego.
Ruch pojazdów ciężarowych z ładunkiem ponadnormatywnym jest również zabroniony codziennie w godzinach od 6 do 9 i od 16 do 21 na następujących odcinkach autostrad:
– Obwodnica Antwerpii R1, między węzłami nr 2 (Antwerpen-Noord) i nr 6 (Linkeroever),
– Obwodnica Brukseli R0,
– Obwodnica Charleroi R9,
– Autostrada A604-A15 między Seraing i Hognoul i węzłem Loncin w kierunku Seraing-Hognoul,
– Obwodnica Liège E40/E42-E25, między węzłami nr 33 (Burenville) i nr 42 (Tilff) oraz na autostradzie A003, między węzłami Loncin i Cheratte,
– A10 (E40) między Aalst i Brukselą w kierunku Bruksela -> Aalst.
– A7 (E19) między Hal a Brukselą w kierunku Bruksela -> Hal.
– A3 (E40) między Heverlee (węzeł E40 / E314) a Brukselą w kierunku Brussels -> Heverlee.
– A1 (E19), między Mechelen i Brukselą, kierunek Bruksela -> Mechelen.
– A4 (E411), między Wavre (węzeł nr 8) a Brukselą, kierunek Bruksela -> Wavre.
Na pozostałych drogach przewóz nienormatywny jest zakazany od godz. 6 w sobotę do godz. 6 w poniedziałek. Ruch pojazdów o niestandardowych wymiarach (szerokość powyżej 4 m lub długość powyżej 30 m) jest zakazany od godz. 6 do 21.
W okresie wakacyjnym (od 27 września do 4 września włącznie) ruch samochodów ciężarowych z ładunkiem ponadnormatywnym jest zabroniony w piątki od godz. 15 do 22.
Kalendarz dni świątecznych w 2021 r.
– 4 kwietnia, Wielkanoc,
– 5 kwietnia, Poniedziałek Wielkanocny,
– 1 maja, Święto Pracy,
– 13 maja, Wniebowstąpienie,
– 24 maja, Zielone Świątki,
– 11 lipca, Dzień Wspólnoty Flamandzkiej – tylko we Flandrii,
– 21 lipca, święto narodowe,
– 15 sierpnia, Wniebowzięcie NMP,
– 27 września, święto wspólnoty francuskiej – tylko w Walonii,
– 1 listopada, Wszystkich Świętych,
– 11 listopada, rocznica zawieszenia broni w 1918 r.,
– 25 grudnia, Boże Narodzenie.
Ruch pojazdów ciężarowych z ładunkiem nienormatywnym jest zabroniony w godzinach od 7 do 9 i od 16 do 18 w aglomeracjach miejskich Antwerpii, Brugii, Brukseli, Charleroi, Kortrijk, Gandawy, Hasselt, Liège, Louvain, Mechelen, Mons, Namur, Oostende, Tournai i Verviers.
Warto również pamiętać, że w Belgii podczas opadów deszczu lub śniegu występuje zakaz wyprzedzania dla pojazdów o dmc powyżej 7,5 t.
Zakazy ruchu w Luksemburgu
Zakazy w Luksemburgu dotyczą pojazdów towarowych z naczepą lub bez o dmc przekraczającym 7,5 t. Ograniczenia obowiązują na całej sieci dróg i autostrad.
Pojazdy jadące z Niemiec lub Belgii do Francji nie mogą jeździć w soboty oraz dni poprzedząjące święta państwowe od godz. 21:30 oraz do godz. 21:45 w niedziele i święta państwowe. Natomiast kierowcy przemieszczający się z Belgii lub Francji w kierunku Niemiec zmuszeni są do przerwy w soboty i dni poprzedzające dni państwowe od godz. 23:30 oraz w niedzielę i święta – do godz. 21:45.
Dni świąteczne w roku 2021 r:
– 5 kwietnia, Poniedziałek Wielkanocny,
– 1 maja, Święto Pracy,
– 9 maja, Dzień Europy,
– 13 maja, Wniebowstąpienie,
– 24 maja, Zielone Świątki,
– 23 czerwca, święto narodowe (w tym dniu nie ma żadnych ograniczeń),
– 15 sierpnia, Wniebowzięcie NMP,
– 1 listopada, Wszystkich Świętych,
– 25-26 grudnia, Boże Narodzenie.
Oprócz ograniczeń w święta państwowe, zakazy w Luksemburgu będą obowiązywały również w dniach: 8 maja, 14 lipca i 11 listopada w przypadku przewozów do Francji.
Pojazdy objęte zakazami nie mogą zatrzymywać się ani parkować na drogach publicznych w czasie ograniczeń. Warunek ten dotyczy również pojazdów o dmc powyżej 7,5 t, które są zarejestrowane lub mają częściowy załadunek w Luksemburgu i które przewożą towary do Francji lub Niemiec.
Dodatkowo pojazdy ciężarowe o dmc powyżej 3,5 t (z wyjątkiem pojazdów należących do mieszkańców i samochodów dostawczych) mają stały zakaz poruszania się po następujących drogach:
– CR150, pomiędzy skrzyżowaniem tej drogi z CR152 w Burmerangei i skrzyżowaniem CR150 z CR152 w Remerschen (w obu kierunkach),
– CR152 między skrzyżowaniem z CR150 w Burmerange i skrzyżowaniem z CR152B w Schengen (w obu kierunkach),
– N16, między skrzyżowaniem z N16A w Mondorf-les-Bains i węzłem Mondor łączącym autostradę A13 i N16 (w obu kierunkach),
Wymienione wcześniej pojazdy nie mają również dostępu do następujących dróg:
– skrzyżowanie Schengen z A13 w kierunku Croix de Bettembourg, między N10 i A13,
– CR151 od skrzyżowania z N16 w „Kapebësch” do skrzyżowania z CR152 w Bech-Kleinmacher,
– CR162 od skrzyżowania z CR150A w Elvange do skrzyżowania z CR152 w Wintrange.
Zakazy nie mają zastosowania w przypadku następujących pojazdów:
– przewożących żywe zwierzęta, łatwo psujące się produkty pochodzenia zwierzęcego – niezależnie od ich stanu (świeże, mrożone, głęboko mrożone lub solone, wędzone, suszone, sterylizowane); świeże lub nieprzetworzone łatwo psujące się produkty roślinne (owoce i warzywa), kwiaty lub rośliny cięte oraz kwiaty doniczkowe,
– jadących na pusto w związku z przewozem wyżej wymienionych towarów, pod warunkiem jednak, że pojazdy jadą do Niemiec,
– które w okresie żniw służą do zbierania i transportu produktów rolnych z miejsca zbioru do miejsca przechowywania, pakowania, przetwarzania,
– przewożących ładunki niezbędne do właściwej organizacji imprez i wydarzeń sportowych, kulturalnych, edukacyjnych, gospodarczych lub politycznych,
– przewożących wyłącznie gazety,
– służących do przeprowadzek biur i fabryk,
– należących do detalistów, które służą do sprzedaży ich produktów na targach lub targowiskach,
– transportu kombinowanego kolejowego i drogowego, między miejscem załadunku a stacją przeładunkową lub między stacją przeładunkową a miejscem rozładunku (przeznaczenia towaru), pod warunkiem, że przejechana trasa nie przekracza 200 km, a transport odbywa się w kierunku Niemiec,
– poruszających się na podstawie specjalnych zezwoleń Ministra Transportu (zezwolenie należy okazać podczas oględzin), o dmc wskazanej powyżej. Dotyczy to przede wszystkim transportów zapewniających nieprzerwaną pracę fabryk, ciągłość dostaw oraz świadczących usługi publiczne w odpowiedzi na bezpośrednie potrzeby lokalne.
Via. trans.info
Zobacz również: