18.03.2021

Koniec okresu przejściowego!


Informacje ogólne

Koniec okresu przejściowego!
Już po 1 kwietnia, kara za brak oznakowania “Angles Morts” wynosić będzie, aż 750 Euro!
Od 1 stycznia wszystkie pojazdy ciężkie muszą umieścić na oznakowanie, które będzie widoczne po bokach i z tyłu pojazdu.
Pojazdy silnikowe oraz ciągnięte muszą mieć znak z tyłu pojazdu: “po prawej stronie wzdłużnej płaszczyzny symetrii i na wysokości od 0,90 do 1,50 m od podłoża” w przypadku pojazdów silnikowych: “oznakowanie na pierwszym metrze z przodu pojazdu, z wyłączeniem powierzchni szklanych, po lewej i prawej stronie oraz na wysokości od 0,90 do 1,50 metra od podłoża”.
Dla naczep i przyczep: “W przypadku naczep: oznakowanie z lewej i prawej strony, na pierwszym metrze za sworzniem pojazdu i na wysokości od 0,90 do 1,50 metra od podłoża. W przypadku przyczep: oznakowanie na pierwszym metrze przedniej części nadwozia pojazdu po lewej i po prawej stronie oraz na wysokości od 0,90 do 1,50 metra od podłoża”
Znaki te muszą być widoczne w każdych okolicznościach, nie mogą też utrudniać widoczności tablic rejestracyjnych, napisów pojazdu czy świateł.
Zobacz również: