Tag: Ewidencja

29.05.2019
Procedura wyjazdowa przed oddelegowaniem kierowcy.

Kierowca za każdym razem przed wyjazdem w trasę (przed rozpoczęciem przewozu drogowego) ma bezwzględny obowiązek sprawdzić kompletność dokumentów przewozowych, stan techniczny pojazdu oraz wymagane wyposażenie i jego sprawność, termin ważności badań technicznych, ubezpieczenia oraz sprawdzenia okresowego tachografu.

05.04.2019
Pakiet Mobilności

W czwartek 4.04 Parlament Europejski przyjął pakiet mobilności, który zdaniem polskich przedsiębiorców znacznie ograniczy transport.

29.03.2019
Zmiana czasu już w tę niedzielę! Kierowco, pamiętaj o zmianie czasu w tachografie!

Tachografy muszą działać zgodnie z obowiązującą strefą czasową, inaczej Przedsiębiorcy grozi mandat. Brak zmiany czasu powoduje także szereg naruszeń w czasie pracy kierowcy.

01.03.2019
Tryb OUT - czy korzystasz prawidłowo?

Rozporządzenie nr 561/2006, 165/2014 oraz umowa AETR określa prawidłową procedurę korzystania z trybu OUT. Oznacza on, że samochód porusza się poza zakresem stosowania przepisów. Tym samym kierujący nie jest zobowiązany do przestrzegania ograniczeń czasu jazdy oraz odpoczynków.

22.02.2019
Kiedy należy oddać dzień wolny za prace w sobotę?

Jeżeli w regulaminie pracy jest zapis, że sobota jest dniem wolnym od pracy wynikającym z czasu pracy, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy to istnieją jedynie szczególne okoliczności, aby przed wykonaną pracą w sobotę oddać pracownikowi dzień wolny.

11.01.2019
Rozmowy służbowe z telefonu prywatnego. Co warto wiedzieć?

Pracodawca może zgodzić się na używanie telefonu prywatnego przez kierowcę do celów służbowych na podstawie umowy zawartej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Co ważne, zwrot wydatków poniesionych przez pracownika zwolniony jest z podatku PIT.

10.01.2019
Pakiet Mobilności - czy będą zmiany?

Dzisiaj planowane jest głosowanie Komisji Transportu Parlamentu Europejskiego w sprawie Pakietu Mobilności dotyczącego regulacji kluczowych kwestii dla przedsiębiorców transportowych m.in.: delegowania kierowców, czasu prowadzenia pojazdu i czasu odpoczynku oraz kabotażu.

14.12.2018
Odpoczynki tygodniowe

Na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 zgodnie z artykułem 8 pkt 6 kierowca zobowiązany jest wykorzystać dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku lub jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku i jeden skrócony tygodniowy okres odpoczynku trwający co najmniej 24h.

05.12.2018
Tymczasowe wydłużenie czasu pracy we Francji!

Aby umożliwić odzyskanie straconego czasu rząd francuski wydał Rozporządzenie, na mocy którego tymczasowo wydłużony został dzienny i tygodniowy czas pracy dla kierowców ciężarówek. Rozporządzenie obowiązuje do 5 grudnia 2018 do godziny 0:00.