22.02.2019

Kiedy należy oddać dzień wolny za prace w sobotę?


Ewidencja/Wynagrodzenia

Jeżeli w regulaminie pracy jest zapis, że sobota jest dniem wolnym od pracy wynikającym z czasu pracy, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy to istnieją jedynie szczególne okoliczności, aby przed wykonaną pracą w sobotę oddać pracownikowi dzień wolny.

Praca w dodatkowym dniu wolnym może być polecana jedynie w szczególnych przypadkach, których zaplanowanie wcześniej nie było możliwe. Jest to:

  1. konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;
  2. szczególna potrzeba pracodawcy.

Co do zasady powinno się udzielać dnia wolnego dopiero po wykonaniu takiej pracy.

W wyjątkowych okolicznościach jakimi są faktyczny brak możliwości zrekompensowania przez pracodawcę pracy w dniu dodatkowo wolnym w późniejszym terminie, bądź decyzja pracownika –  istnieje możliwość oddania dnia wolnego przed wykonaniem pracy.

Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, a za czas niewykonywania pracy tylko gdy przepisy tak stanowią.

Jeżeli pracownik wykonywał prace w dniu wolnym od pracy wynikającym z przyjętego pięciodniowego tygodnia pracy, za którą otrzymał dzień wolny w innym miesiącu, to w miesiącu, w którym pracował więcej powinien otrzymać wyższe wynagrodzenie, a w tym, w którym odbierał dzień wolny – wynagrodzenie niższe.

 

Zobacz również: