29.05.2019

Procedura wyjazdowa przed oddelegowaniem kierowcy.


Ewidencja

Kierowca za każdym razem przed wyjazdem w trasę (przed rozpoczęciem przewozu drogowego) ma bezwzględny obowiązek sprawdzić kompletność dokumentów przewozowych, stan techniczny pojazdu oraz wymagane wyposażenie i jego sprawność, termin ważności badań technicznych, ubezpieczenia oraz sprawdzenia okresowego tachografu.

W celu potwierdzenia wykonania tej procedury kierowca wypełnia Formularz wyjazdowy.

Wszelkie niejasności lub podejrzenia co do wymaganych dokumentów kierowca zgłasza przed wyjazdem dyspozytorowi lub przełożonemu i ma bezwzględny zakaz wyjazdu w trasę bez uzupełnienia braków.

Kierowca ma zweryfikować w szczególności posiadane dokumenty oraz wyposażenie, a cały protokół podpisać czytelnie wraz z aktualną datą.

Zobacz również: