05.04.2019

Pakiet Mobilności


Akty prawne/Ewidencja/Wynagrodzenia

W czwartek, 4.04 Parlament Europejski przyjął pakiet mobilności, który zdaniem polskich przedsiębiorców znacznie ograniczy transport. Przyjęte poprawki oznaczają, że firmy powinny prowadzić większą cześć swojej działalności w tym kraju, w którym są zarejestrowane. Dodatkowo, jeśli dany pracownik większą cześć prac wykonuje w innym kraju, to powinien być on zatrudniony na zasadach tego państwa.

Zdaniem polityków przepisy są szkodliwe dla firm transportowych i nie uwzględniają specyfiki rynku czy realiów funkcjonowania branży. Przyjęty pakiet znacznie zwiększy koszty funkcjonowania polskich firm.

Zaproponowane zmiany znacznie utrudniają i tak zawiłą już specyfikę transportu międzynarodowego. Interpretacja ich, nastręczy przedsiębiorcom transportowym wielu problemów. Prawidłowo skonstruowana umowa o pracę, a także regulaminy przedsiębiorstwa pozwalają na maksymalną ochronę interesu przedsiębiorcy. Warto więc oddać tak ważne procedury w ręce profesjonalistów, którzy w rzetelny i prawidłowy sposób rozliczą czas pracy kierowców.

Zobacz również: