01.03.2019

Tryb OUT – czy korzystasz prawidłowo?


Akty prawne/Ewidencja

Rozporządzenie nr 561/2006, 165/2014 oraz umowa AETR określa prawidłową procedurę korzystania z trybu OUT. Oznacza on, że samochód porusza się poza zakresem stosowania przepisów. Tym samym kierujący nie jest zobowiązany do przestrzegania ograniczeń czasu jazdy oraz odpoczynków.

Tryb OUT można włączyć także w trakcie jazdy. Ustawodawcy postanowili wyłączyć spod przepisów niektóre firmy, które realizują specyficzne i niestandardowe przewozy. Do takich wyjątków należą np. firmy świadczące przewozy odpadów komunalnych.  Należy jednak pamiętać, że kierowca pracujący w takiej firmie, podczas przewozu odpadów innych niż komunalne musi rejestrować czas pracy na karcie kierowcy.

Wyłączenie dotyczy także transportu płodów rolnych czy przejazdów serwisowych i dotyczących konserwacji pojazdu. Rozporządzenie wyłącza również z konieczności użycia tachografu pomoc drogową (do 100 km od bazy) przewozy osób na linii regularnej (do 50 km) i przejazdy samym ciągnikiem siodłowym (bez naczepy, tj. bez możliwości przewozu rzeczy).

Zobacz również: