11.01.2019

Rozmowy służbowe z telefonu prywatnego. Co warto wiedzieć?


Ewidencja/Opłaty

Pracodawca może zgodzić się na używanie telefonu prywatnego przez kierowcę do celów służbowych na podstawie umowy zawartej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Co ważne, zwrot wydatków poniesionych przez pracownika zwolniony jest z podatku PIT.
Jeżeli pracodawca udowodni, że w związku z poniesionymi wydatkami uzyskał przychody, ma prawo zaliczyć wydatki poniesione z tytułu zwrotu kosztów rozmów służbowych z telefonu prywatnego przez pracodawcę do kosztów uzyskania przychodów. Zwrot kosztów w takim przypadku odbywa się na podstawie comiesięcznych wydruków z rozmów telefonicznych – billingów, na których pracownik zaznacza, które rozmowy wykonane zostały w celach służbowych. Obowiązkiem pracodawcy jest podpisanie się pod takim wykazem. W takim przypadku u pracownika zgodnie z updof, wystąpi przychód, który jest zwolniony z opodatkowania ze względu na fakt iż jest to ekwiwalent pieniężny za używanie przez pracownika narzędzia stanowiącego jego własność przy wykonywaniu pracy.

Zobacz również: