Tag: Wynagrodzenia

05.12.2018
Nowe stanowisko krajów UE ws. pracowników delegowanych. "Polska była przeciwna"

Dzisiaj ministrowie do spraw transportu Unii Europejskiej przyjęli przepisy bardzo niekorzystnie dla Polski. Ich realizacja znacznie podniesie koszty, wprowadzi biurokratyczne utrudnienia oraz uderzy w konkurencyjność naszych firm transportowych.

Co się zmieni?

Kierowcy wykonujący przewozy kabotażowe będą musieli otrzymywać minimalna płacę danego kraju.

Ciężarówka, po rozładunku, będzie musiała czekać 5 dni na kolejny przewóz.

Do 2024 roku wszystkie ciężarówki będą musiały mieć specjalne tachografy rejestrujące miejsce przekroczenia granicy i lokalizujące załadunek i rozładunek.

Nowe przepisy dotyczyć będą WSZYSTKICH usług transportowych wykonywanych poza państwem, które jest siedzibą firmy.

Poproszony o komentarz minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział:

„Nowe przepisy narzucają obowiązki, które są „niestety nie do przyjęcia”. Nie byliśmy w tym osamotnieni, kiedy mówiliśmy, że nie możemy poprzeć przede wszystkim rozwiązań, które zamiast prawdziwego kompromisu, zamiast zrównoważonych rozwiązań, zamiast przyczynić się do dobrego funkcjonowania jednolitego rynku, zakładają restrykcyjne, nieproporcjonalne, protekcjonistyczne środki. To artykułowaliśmy na każdym etapie debaty, która trwała od rana w Brukseli”

Dodał, że Polska nie chciała się zgodzić na rozdział transportu na ten objęty delegowaniem oraz ten nie objęty. Skrytykował też fakt, że wprowadzono restrykcje wobec tych przewoźników, którzy wykonują kabotaż.

„Jak można wyłączyć przedsiębiorcę poprzez wyłączenie samochodu, a nie kierowcy, z operacji gospodarczych. Samochód będzie musiał czekać 5 dni, żeby znowu mógł być użyty do pracy. To jest niespotykanie rozwiązanie i dlatego byliśmy przeciw.” – wskazał.

Zaznaczył, że Polska nie była jedynym krajem przeciwnym nowym regulacjom.

„Przeciwko dzisiaj głosowały Polska, ale także i Węgry, Litwa, Łotwa, Malta, Bułgaria, Chorwacja, Irlandia, Belgia. Zróżnicowane państwa” – zaznaczył. Dodał, że podczas negocjacji nie odbyło się głosowanie, ale padło pytanie, kto nie zgadza się z propozycją i te kraje zgłosiły sprzeciw. Zaznaczył, że mimo tego nie udało się zebrać wystarczającej grupy państw, by zablokować regulacje w tym kształcie.

Podkreślił jednak, że udało się zablokować jeden z niekorzystnych zapisów propozycji. Chodzi o wspomniane tzw. „powroty kierowców”.

„Wycofaliśmy z tego projektu przepisy, które zmuszałyby do kierowania samochodów ciężarowych do kraju. Po 4 tygodniach musiałyby wracać do kraju siedziby przedsiębiorstwa. To kolejna protekcjonistyczna propozycja, która powodowałyby, że wracałaby w ten sposób cała masa samochodów bez ładunków. (…) Skutecznie to zablokowaliśmy” -wskazał Adamczyk.

Zgodnie z przyjętym stanowiskiem, przewoźnicy będą musieli też organizować harmonogramy pracy kierowców w taki sposób, aby mogli wrócić do domu co najmniej co cztery tygodnie lub – jeśli kierowca zdecyduje się na dwie zredukowane cotygodniowe przerwy – po trzech tygodniach pracy. Aby zapewnić odpowiednie warunki pracy dla kierowców, regularny tygodniowy odpoczynek będzie musiał odbywać się poza kabiną ciężarówki.

Wprowadzenie regulacji, zgodnie z którymi kierowcy w transporcie drogowym zostaną objęci przepisami dotyczącymi delegowania pracowników, zaproponowała Komisja Europejska. Na takie rozwiązania naciskały kraje zachodnie.

Nowych regulacji obawia się Polska, która ma największą flotę samochodów transportowych w UE, jak również inne kraje naszego regionu. To ważna gałąź gospodarki, która tworzy w Polsce dziesiątki tysięcy miejsc pracy.

 

 

 

11.10.2018
Pora nocna - Jazda w pojedynczej obsadzie

Zmiany w prawie transportowym stały się już faktem. Teraz branża musi jedynie je zaakceptować i dołożyć wszelkich starań, aby się do nich dostosować. 

Opisywaliśmy już w naszym poradniku  czym jest pora nocna w transporcie oraz co uległo zmianie po wrześniowych zmianach w prawie.

Dziś pokażemy państwu kilka praktycznych przykładów prawidłowej pracy w porze nocnej oraz naruszeń na przykładzie SuperTacho oprogramowania do rozliczania czasu pracy kierowców.

Prawidłowa praca w porze nocnej – brak przekroczenia 10 godzin pracy

Kierowca był aktywny od godziny 3:00, kierował pojazdem 9 godzin i 1 godzinę wykonywał „inne prace” (tzw. młoteczki). Pomimo, że kierowca rozpoczął pracę o 3:00 i zakończył o 16:00, nie nastąpiło naruszenie (przekroczenie 10 h pracy w porze nocnej).

Przekroczenie czasu 10 godzin w porze nocnej – naruszenie

Kierowca rozpoczął pracę o godzinie 3:00, i podobnie jak w pierwszym przypadku, suma czasu jazdy
wynosiła 9 godzin, natomiast inna praca trwała 1 godzinę. JEDNAK po odpoczynku trwającym 9 godzin, rozpoczął pracę o godzinie 01:00 następnego dnia, co spowodowało, że w danej dobie jego praca wynosiła 12 godzin.

Prawidłowa praca w porze nocnej – brak przekroczenia 10 godzin pracy

Kierowca, podobnie jak wcześniej, rozpoczął pracę o godzinie 3.00. Po odpoczynku trwającym od godziny 16.00, znów podjął aktywność w postaci jazdy. JEDNAK w tym przypadku jego praca przed odpoczynkiem trwała 9 godzin, a sam odpoczynek trwał dłużej o godzinę. Dzięki temu jazda, która rozpoczęła się o godzinie 2.00 w nocy nie przekroczyła dozwolonych 10 godzin pracy w porze nocnej i tym samym nie spowodowała naruszenia.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj dział: Pora Nocna w bazie wiedzy Tacholandia.

30.09.2018
Pora nocna - Co uległo zmianie?

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła kary za przekroczenie dopuszczalnego czasu pracy (10 godzin) w porze nocnej (art. 21 UoCPK).  

Wyjaśniamy co i w jakim stopniu uległo modyfikacjom.

Wcześniej przepis ten był uwzględniany tylko podczas kontroli PIP w przedsiębiorstwie. Natomiast obecnie ustawodawca przewidział możliwość nałożenia kar podczas kontroli ITD zarówno na drodze jak i podczas kontroli w przedsiębiorstwie. Za przekroczenie dopuszczalnego dobowego, 10 godzinnego czasu pracy od 1h:00 do 2h:59 kara wynosi 50zł. Każda kolejna godzina przekroczenia od 3 godzin w górę: +100 zł.

Niestety na tym etapie mogą nam się pojawić sytuacje problematyczne. Osoba kontrolująca kierowcę na drodze rzadko będzie miała dostęp do dokumentów, w których znajdzie informację o przedziale czasowym wyznaczającym porę nocną w danym przedsiębiorstwie.

A zatem wyjścia są dwa: albo na drodze ten przepis nie będzie kontrolowany, albo przedsiębiorca będzie wzywany do dostarczania wymaganych informacji w celu dokończenia kontroli.

 

Nie jest zatem wymagane zakończenie pracy po 10 godzinach zegarowych od rozpoczęcia (np. 3:00-13:00), ponieważ w tym czasie kierowca na pewno odbierał wymagane przepisami przerwy, przymusowe postoje lub był w dyspozycji. Aktywność w ciągu doby nadal może wynosić 13 lub 15 godzin, a w przypadku zespołu nawet 21 godzin, zgodnie z przepisami unijnymi. Ograniczeniu podlega suma pracy, np. 8 godzin jazdy i maksymalnie 2 godziny „innej pracy” (tzw. młoteczków), 9 godzin jazdy i dodatkowo tylko 1 godzina „innej pracy”. Limit 10 godzin ma zadziałać w przypadku kierowców potencjalnie zmęczonych pracą w nocy.

Do czasu pracy NIE zaliczają się takie czynności jak:

  • przerwa
  • postój
  • dyspozycja

Kierowca rozpoczynający pracę o 3.00 nad ranem może być aktywny do godziny 16.00 (13h) a nawet 18:00 (15h), jeżeli suma czasu pracy (jazda, inna praca) nie przekracza 10 godzin.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj dział: Pora Nocna w bazie wiedzy Tacholandia.

21.09.2018
Kiedy mamy do czynienia z pracą w porze nocnej?

Zmiany w prawie transportowym stały się już faktem. Teraz branża transportowa musi jedynie je zaakceptować i dołożyć wszelkich starań, aby się do nich dostosować. 

Jeżeli przedsiębiorstwo w wewnętrznej dokumentacji (regulaminie) określiło, że pora nocna trwa od 1:00 do 5:00 nad ranem, a pracownik w tym właśnie czasie będzie wykonywał konkretne czynności pracy (jazda lub „inna praca”), nawet 1 minutę, należy ograniczyć łączny wymiar tych czynności. W takiej sytuacji czas pracy (czynności jazdy oraz innej pracy, tzw. „młoteczków”) tego kierowcy nie może przekraczać 10 godzin w danej dobie. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że bez znaczenia jest czy pora nocna przypada na koniec czy też na początek pracy w danym dniu.

Ważną informacją jest, że przepis ten dotyczy zarówno pracowników zatrudnionych na umowie o pracę jak i umowie zleceniu czy na własnej działalności.

Do limitu 10 godzin zalicza się tylko zdarzenia jazdy i innej pracy kierowcy, a przerwy w pracy (np. przerwa śniadaniowa, która WLICZA się do wynagrodzenia, ale nie powoduje przekroczenia pracy) i dyspozycja nie są czasem pracy i nie mogą powodować naruszenia przepisów. Dodatkowo pamiętajmy, że definicja 8-godzinnej pory nocnej z Kodeksu Pracy obowiązuje nadal do naliczania wynagrodzenia.

Do czasu pracy zaliczają się takie czynności jak:

  • jazda
  • inna praca (tzw. młoteczki)

Suma tych zdarzeń nie może przekraczać 10 godzin w danej dobie (czyli w kolejnych 24 godzinach od rozpoczęcia pracy).

 

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj dział: Pora Nocna w bazie wiedzy Tacholandia.

16.09.2018
Czym jest pora nocna w transporcie?

Zmiany w prawie transportowym stały się już faktem. Teraz branża musi jedynie je zaakceptować i dołożyć wszelkich starań, aby się do nich dostosować. Jednak aby uniknąć konsekwencji, należy w pełni zrozumieć co i w jakim stopniu uległo modyfikacjom. Jedną ze zmian jest kara za przekroczenie czasu pracy w porze nocnej.

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła kary za przekroczenie dopuszczalnego czasu pracy (10 godzin) w porze nocnej (art. 21 UoCPK). Wyjaśniamy zatem o jakich kwotach mowa oraz czym w ogóle jest praca we wspomnianej porze nocnej.

Czym jest pora nocna w transporcie?

Pora nocna w ogólnym Kodeksie Pracy, to określenie dla wybranych 8 godzin pomiędzy 21:00 a 7:00 rano. Dotyczy to zatem pracownika produkcyjnego, górnika czy też pielęgniarki pracującej w szpitalu. Ta definicja dotyczy naliczania dodatku do wynagrodzenia również dla kierowców.

 

To przedsiębiorstwo określa które cztery godziny z przedziału 00:00 – 07:00 są porą nocną. Zapis ten powinien znaleźć się w regulaminie pracy

 

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj dział: Pora Nocna w bazie wiedzy Tacholandia.

28.05.2018
Prawidłowo skonstruowana umowa z pracownikiem chroni przed przykrymi konsekwencjami

Czy wiesz, że prawidłowo skonstruowana umowa z pracownikiem chroni Twoją firmę przed przykrymi konsekwencjami?

Odpowiednio skonstruowana umowa o pracę stanowi jeden ze sposobów nawiązania stosunku pracy. Na mocy tego dokumentu pracownik świadczy pracę na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego określonym, a pracodawca zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia. Bardzo istotna jest więc treść umowy o pracę, to co faktycznie w niej zawieramy, jakie dane i informacje, ponieważ dokument stanowi podstawę stosunku pracy.

Dodatkowe składniki wynagrodzenia takie jak nadgodziny, godziny nocne, czy dyżur powinny być obowiązkowo wyliczone i wypłacone, jeśli oczywiście wystąpiły.
Najwygodniej jest kwestie te uregulować w umowie o pracę chociażby w postaci ryczałtów, aby zawsze wypłacać należności terminowo i potem zgodnie z zapisami w regulaminie sprawdzić, zweryfikować i ewentualnie dopłacić.