14.02.2019

Zmiany w wypłacie wynagrodzeń do rąk własnych


Akty prawne/Płaca minimalna

Zgodnie z obowiązującą od 01.01.2019 r. nowelizacją art. 86 § 3 KP wynagrodzenie pracownika powinno być wypłacane na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba, że pracownik złożył w postaci elektronicznej lub papierowej wniosek o dalszą wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Art. 86.

§ 1. Pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy.

§ 2. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej; częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy.

§ 3. Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Decyzję o formie w jakiej będzie pobierane wynagrodzenie podejmuje pracownik, powinien to jednak zrobić w ciągu 7 dni od otrzymania informacji od pracodawcy. Jeżeli pracownik nie złoży takiego wniosku pracodawca wypłaca wynagrodzenie jak dotychczas – czyli do rąk własnych.

Zobacz również: