28.02.2019

Zmiany w transporcie do 3,5 tony?


Akty prawne

Komisja Europejska planuje poprawki w rozporządzeniu 1072/2009 w zakresie wykonywania zawodu
przewoźnika. W planach tachografy i wymóg posiadania stałej siedziby.

Wśród zmian, bardzo prawdopodobne jest, ze firmy operujące małą flota i przewożące towary w
krajach wspólnoty będą musiały posiadać licencje jak przedsiębiorstwa transportu ciężkiego.
Przepis ten zbliża m.in. do konieczności zamontowania tachografów cyfrowych, które wymagałyby od
kierowców rejestrowania czasu pracy i wykonywania prawidłowych odpoczynków. W wielu krajach
Unii przepisy o czasie pracy kierowców pojazdów poniżej 3,5 tony są już teraz znacznie bardziej
restrykcyjne i bezwzględnie egzekwowane. We Francji wszyscy kierowcy są zobowiązani do
zapisywania przepracowanych godzin i odpoczynków. Za brak takich danych grożą kary nawet do 750
euro.
Proponowane poprawki w rozporządzeniu zmniejszają także do 2,4 tony granice górnego limitu wagi
pojazdów, powyżej której wymagane są zezwolenia transportowe.

Zobacz również: