05.03.2019

Zaostrzone kontrole we Francji od 1 marca!


Opłaty

Skończył się okres przejściowy, który miał na celu dostosowanie się rynku do obowiązujących we Francji przepisów.

Od marca 2019 obowiązują nie tylko nowe kary, ale także rozszerzony został obszar norm prawnych, za złamanie których polski przewoźnik otrzyma wyższą grzywnę.

Łączna wysokość kar to maksymalnie 500tys euro. Francuska Inspekcja Pracy będzie mogła nałożyć karę 4tys euro za każde przewinienie i za każdego kierowcę z osobna. Za ponowne naruszenie w okresie do 2 lat od dnia nałożenia poprzedniej kary wysokość grzywny wzrośnie do 8tys euro.

Francuscy inspektorzy będą bardzo skrupulatnie kontrolować dokumenty, jazdę, tachografy, czas pracy kierowcy, a także poprawność wyliczania wynagrodzeń.

Niestety w przypadku stwierdzenia naruszeń kierowca zostanie zatrzymany razem z pojazdem do czasu uregulowania mandatu.

Większość wykroczeń zapewne wynikać będzie z nieznajomości przepisów lub z nieprawidłowego interpretowania ich. Dodatkowo brak znajomości zawiłości ustawy przez kierowców może mieć wpływ na nieprawidłowe wyjaśnienie podczas kontroli sytuacji w jakiej się znaleźli.

Poza posiadaniem prawidłowo zweryfikowanego przez Francję przedstawiciela istotna jest więc także możliwość współpracy z nim na wypadek kontroli.

Nasza firma posiada nie tylko ogromną wiedze na temat prawidłowego, zgodnego z przepisami rozliczania płacy minimalnej w krajach UE, ale także daje możliwość reprezentowania przedsiębiorstwa w przypadku kontroli drogowej.

Nasz przedstawiciel został pozytywnie zweryfikowany przez Francuskie Ministerstwo Transportu jako przedstawiciel działający w ramach Loi Macron. Jego siedziba znajduje się w Tuluzie, skąd jest w stanie dopilnować wszelkich formalności na miejscu, we Francji.

Zobacz również: