04.07.2019

Zakazy ruchu ciężarówek – co warto wiedzieć.


Informacje ogólne

Ograniczenie ruchu obowiązuje w dniach, w których jest zwiększone natężenie ruchu samochodów osobowych. Ma ono ograniczyć powstawanie korków. Dokładne dni wymienia rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31.07. 2017r. Obowiązuje ono pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton z wyłączeniem autobusów.

Zakaz obejmuje dni ustawowo wolne od pracy w godzinach 8:00 do 22:00 i w dniach je poprzedzających w godzinach od 18:00 do 22:00.

Lista dni ustawowo wolnych od pracy:

 • 1 stycznia 
 • Pierwszy dzień Wielkiej Nocy
 • Drugi dzień Wielkiej Nocy
 • 1 maja 
 • 3 maja
 • Pierwszy dzień Zielonych Świątek
 • Dzień Bożego Ciała
 • 15 sierpnia
 • 1 listopada
 • 11 listopada
 • 25 grudnia
 • 26 grudnia

Dodatkowo od tego roku nastąpiła zmiana dotyczącawakacyjnych zakazów ruchu. Aktualnie ograniczenia obowiązują w okresie od najbliższego piątku po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych albo w piątek, w który kończą się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach,

a) od godziny 18:00 do godziny 22:00 w piątek,

b) od godziny 8:00 do godziny 14:00 w sobotę,

c) od godziny 8:00 do godziny 22:00 w niedzielę.

Ustawodawca wymienił także w rozporządzeniu pojazdy które nie podlegają zakazowi ruchu. Zakazy nie obowiązująm.in. służb porządkowych, pojazdów biorących udział w akcjach ratunkowych, transportu żywych zwierząt i niektórych produktów spożywczych czy pojazdów używanych do budowy dróg. Dokładny spis mogą Państwo znaleźć pod linkiem: http://bit.ly/rozporzadzenieMT

Przepis też wyłącza z obowiązywania przepisów:

 • pojazdów pustych, które jadą na załadunek lub są w drodze z rozładunku.
 • pojazdy powracające z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mającego siedzibę na terytorium RP, 
 • zakaz nie dotyczy także pojazdów, które wjadą na terytorium RP poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca, w którym przekroczą granicę, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium RP

Każdy kraj ma własne zakazy i ograniczenia ruchu, przed rozpoczęciem transportu należy dokładnie zweryfikować czy kierowca będzie mógł swobodnie poruszać się do miejsca docelowego.

Zobacz również: