18.01.2019

Wzrost płacy minimalnej we Francji, Niemczech i Austrii!


Bez kategorii

Jak co roku, w styczniu mamy do czynienia z podniesieniem stawek płacy minimalnej. Zmiany dotyczą m.in. Francji, Niemiec oraz Austrii.


We Francji od 01.01.2019 stawka płacy minimalnej wynosi 10.03 euro, oznacza to zmianę przede wszystkim dla kierowców pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz kierowców pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony.

kierowcawspółczynnikstawka godzinowa
3 bispojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony118 M10,03 euro
4pojazdu ciężarowego
o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do 11 ton
120 M10,03 euro
5pojazdu ciężarowego
o dopuszczalnej masie całkowitej od 11 do 19 ton
128 M10,03 euro
6pojazdu
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 19 ton
138 M10,03 euro
7Wysoko wykwalifikowany kierowca pojazdów ciężarowych150 M10,21 euro


W Niemczech ustawowa płaca minimalna wzrosła do 9.19 euro za godzinę brutto.


Zmiany płacy minimalnej w Austrii uzależnione są od stażu pracy oraz pojazdu, zestawienie przedstawiamy w tabeli:

Staż pracy<5 lat 5–10 lat10-15 lat15-20 lat>20 lat
Kierowcy pojazdów do 3,5 t.8,98 9,199,429,659,89 
Kierowcy pojazdów ciężarowych9,94 10,1710,4010,6510,89 
Kierowca cysterny10,17 10,4010,6510,8911,10 

 

Zobacz również: