04.01.2021

Wzrost płacy minimalnej w 2021 roku


Płaca minimalna

Płaca minimalna w nowym roku jest o 200 złotych wyższa i wynosi 2800 złotych brutto. Minimalna stawka godzinowa wzrasta o 1,30 zł do 18,30 zł brutto.

W związku z brakiem porozumienia co do wysokości płacy minimalnej w 2021 roku w ramach prac Rady Dialogu Społecznego, o wysokości wynagrodzenia zdecydował rząd w rozporządzeniu. Większość organizacji pracodawców była za utrzymaniem płacy minimalnej na poziomie z 2020 roku lub za wzrostem do minimalnego poziomu przewidzianego przepisami, tj. do 2716 zł brutto.

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej wzrosną też inne świadczenia, które są wyliczane na jej podstawie – m.in. dodatek za pracę w nocy.

Zobacz również: