20.06.2022

Ważne zmiany w ewidencji czasu pracy kierowców od 29 maja 2022! Czy już wdrożyłeś je w swojej firmie? 


Akty prawne

Kluczowe założenie nowelizacji art. 25 to przyjęcie, że ewidencja czasu pracy dla każdego kierowcy powinna być prowadzona (w formie papierowej lub elektronicznej) przez pracodawcę celem prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia oraz pozostałych świadczeń związanych z pracą.

Dlatego też ewidencja ta powinna obejmować m.in.:

  • godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy,
  • liczbę przepracowanych godzin (w tym w porze nocnej oraz liczbę godzin nadliczbowych),
  • liczbę udzielonych dni wolnych od pracy (wraz z tytułem ich przyznania),
  • liczbę godzin dyżurowania (w tym godzinę rozpoczęcia i zakończenia dyżuru oraz informację czy dyżur był pełniony w domu),
  • rodzaj i wymiar nieobecności w pracy (zarówno zwolnień od pracy, jak i nieobecności usprawiedliwionych oraz nieusprawiedliwionych).
  • Wydłuża się również obowiązkowy okres przechowywania ewidencji przez pracodawców – do 10 lat!

I to nadal nie wszystko!

Masz problemy z odnalezieniem się w gąszczu nowych przepisów?
Skorzystaj z naszej infolinii dla przedsiębiorców.

 

Zobacz również: