29.07.2021

Utrata prawa jazdy za fałszowanie wskazań tachografu! Rząd przyjął nowe zmiany.


Akty prawne/Informacje ogólne/Tachografy

Rząd dokłada nowe kary dla kierowców, oraz znacznie podwyższa te obecne.
Zmiany mają wejść w życie 1 grudnia 2021 r.
Tacholandia – zajmuje się pełną obsługą firm transportowych, dlatego też zebraliśmy najważniejsze dla Was informacje w jednym miejscu. Sprawdźcie co się zmieni!

Rząd w trybie obiegowym przyjął projekt noweli Prawa o ruchu drogowym, który przewiduje m.in. podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny za wykroczenia drogowe do 30 tys. zł – poinformowało Ministerstwo Infrastruktury. Zmiany mają pozwolić na skuteczniejszą walkę z niebezpiecznymi kierowcami.

Koniec z pobłażliwością dla piratów drogowych. Statystki drogowe nie kłamią, wciąż na naszych drogach ginie zbyt dużo osób, każdego dnia przybywa rannych. Wypadki drogowe to nie tylko trauma poszkodowanych i ich bliskich, lecz także koszty dla gospodarki. Straty dla budżetu państwa z tytułu zdarzeń drogowych są szacowane na ponad 56 mld zł rocznie, w 2018 roku koszty te stanowiły 2,7 proc. polskiego PKB.  – słowa Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury.

Mandaty i kary dla kierowców – nawet 30 tys. zł
Projekt przewiduje podwyższenie najwyższej kary grzywny z 5 tys. zł do 30 tys. zł!
Ponadto – od teraz już w postępowaniu mandatowym, najwyższa grzywna jaką można otrzymać to kwota 5 tys. zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń – 6 tys. zł.
W przypadku płatności na miejscu podczas kontroli – kara zostanie pomniejszona o 10%.

Przekroczenie prędkości – do 5 tys. zł
Wraz z nowymi zasadami – przekroczenie prędkości o ponad 30km/h grozić będzie mandatem od 1500 zł do 5000 zł! Zarówno w terenie zabudowanym jak i poza nim.
Ponadto – jeśli sprawca popełni wykroczenie dwukrotnie w ciągu dwóch lat – zostanie ukarany grzywną, nie niższą niż 3000 zł!

Mandat za kolizję – minimum 1500 zł
W sytuacji uszkodzenia mienia przez sprawcę wykroczenia, lub spowodowaniu naruszenia ciała poszkodowanego, ewentualnie rozstroju zdrowia, kiedy leczenie trwa dłużej niż 7 dni – obowiązywać będzie kara grzywny, nie mniejsza niż 1,5 tys. zł.
– Zmianie ulegną także mandaty określone w taryfikatorze ujętym w rozporządzeniu w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń – zapowiedział Szymon Huptyś, rzecznik prasowy resortu infrastruktury. Dodatkowo – Urząd Skarbowy będzie mógł uwzględnić zwrot podatku na poczet nieopłaconego mandatu karnego.

Zagrożenie dla pieszego – 3000zł mandatu
Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – te i podobne zachowania mogą skutkować minimalną grzywną w wysokości 1500zł, w przypadku kiedy popełnimy takie wykroczenie ponownie w ciągu dwóch lat – kara wyniesie nie mniej niż 3000 zł. Co więcej – jeśli sąd uzna, że wystąpiło realne zagrożenie bezpieczeństwa dla życia i zdrowia pieszego – grozić będzie nam zakaz prowadzenia pojazdów, na okres od 6 miesięcy do 3 lat!

Jazda po alkoholu
Kierujący pod wpływem muszą liczyć się z karą aresztu oraz 2,5 tys. zł grzywny w przypadku pojazdów mechanicznych.
W przypadku pojazdów innych niż mechaniczne – kara grzywny wyniesie 1000zł.

Jazda bez uprawnień
Prowadzenie pojazdu bez wymaganego uprawnienia, będzie skutkowało karą aresztu, ograniczeniem wolności, lub grzywną od 1000zł.
Jeśli wykroczenie zostanie popełnione dwukrotnie w czasie dwóch lat – grzywna wyniesie nie mniej niż 2000zł.

Brak punktów karnych = niższe OC.
Ubezpieczalnie otrzymają dane z CEPIK oraz dostosują wysokość stawki ubezpieczeń komunikacyjnych od historii wykroczeń kierowcy oraz zebranych punktów karnych.
Dzięki temu, kierowcy, którzy jeżdżą przepisowo – otrzymają niższe składki ubezpieczeń.

Fałszowanie wskazań tachografu – utrata prawa jazdy
W przypadku ingerencji w system tachografów przez kierujących pojazdami – projekt przewiduje odebrania prawa jazdy na okres do 3 miesięcy.
Rozwiązanie to wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewni przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji wśród podmiotów wykonujących przewozy drogowe – wyjaśnił Szymon Huptyś, rzecznik prasowy resortu infrastruktury.

Jeśli prowadzisz firmę transportową – koniecznie zapoznaj się z naszym oprogramowaniem: TachoDroid oraz SuperTacho!
Dzięki nim zoptymalizujesz koszty, oraz unikniesz trudnych sytuacji w przypadku kontroli!

Masz pytania?
Chętnie na nie odpowiemy!

+48 572 502 706
+48 572 502 708

Zobacz również: