08.02.2022

UoTD – aktualizacja taryfikatora! SPRAWDŹ Wybrane punkty z taryfikatora do UoTD.


Akty prawne

Początek 2022 roku to przewrót przepisów obowiązujących w transporcie.

  • Pakiet Mobilności (PM)
  • Nowelizacja Ustawy o Czasie Pracy Kierowcy (UoCPK)
  • Nowelizacja Ustawy o Transporcie Drogowym
  • Ordynacja Podatkowa

Te punkty spędzają przedsiębiorcom sen z powiek.
Należy pamiętać, że nowe przepisy to również zaktualizowany taryfikator. Niestety, nie znajdujemy tu taryfy ulgowej.

Wybrane punkty z taryfikatora do UoTD.

 

Wybrane punkty z taryfikatora do UoTD – załącznik nr 1Wartość [PLN]
1.2. Nieokazanie wypisu z licencji200
1.3. Nieokazanie świadectwa kierowcy150
5.7. Wykorzystywanie w pojeździe lub w miejscu zakwaterowania niewyposażonym w odpowiednią infrastrukturę noclegową i sanitarną regularnego tygodniowego okresu odpoczynku lub dowolnego tygodniowego okresu odpoczynku trwającego ponad 45 godzin wykorzystywanego jako rekompensata za skrócone tygodniowe okresy odpoczynku50

 

Wybrane punkty z taryfikatora do UoTD – załącznik nr 3Wartość [PLN]
1.1a. Wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji wspólnotowej12 000
1.7a. Niedokumentowanie, nieprzechowywanie w lokalu przedsiębiorstwa lub nieokazanie do kontroli dokumentów potwierdzających spełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 8
ust. 8a rozporządzenia (WE) nr 561/20065) – za każdego kierowcę
150
1.7a. Niedokumentowanie, nieprzechowywanie w lokalu przedsiębiorstwa lub nieokazanie do kontroli dokumentów potwierdzających spełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 8
ust. 8a rozporządzenia (WE) nr 561/20065) – za każdego kierowcę
150
1.8. Uzależnienie wynagrodzenia kierowcy od liczby przejechanych kilometrów, szybkości
dostawy lub ilości przewiezionego ładunku, jeżeli ich stosowanie mogłoby zagrażać bezpieczeństwu na drogach lub zachęcać do naruszenia przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/20065) – za każdego kierowcę
8 000
1.17. Naruszenie wymogu dotyczącego posiadania dokumentów, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. A rozporządzenia (WE) nr 1071/20094), z zastrzeżeniem art. 7b ust. 4 ustawy o transporcie drogowym1)3 000
1.18. Naruszenie wymogu dotyczącego posiadania siedziby w zakresie organizacji przewozów flotą pojazdów w sposób, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/20094)2 000

 

Wybrane punkty z taryfikatora do UoTD – załącznik nr 3Wartość [PLN]
5.10a. Dopuszczenie do wykorzystywania przez kierowcę w pojeździe lub w miejscu
zakwaterowania niewyposażonym w odpowiednią infrastrukturę noclegową i sanitarną regularnego tygodniowego okresu odpoczynku lub dowolnego tygodniowego okresu odpoczynku trwającego ponad 45 godzin wykorzystywanego jako rekompensata za skrócone tygodniowe okresy odpoczynku.
50
5.12. Przekroczenie dopuszczalnego dobowego 10-godzinnego czasu pracy, jeżeli praca jest
wykonywana w porze nocnej:1)o czas do 1 godziny2)o czas od 1 godziny do mniej niż 3 godzin

3)za każdą rozpoczętą godzinę od 3 godzin

50

100

200

10.5. Dopuszczenie do wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego
pojazdem lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 t do
3,5 t, których dopuszczalna masa całkowita została przekroczona:1)mniej niż 5%2)co najmniej 5% i mniej niż 10%

3)co najmniej 10% i mniej niż 20%

4)co najmniej 20%

500

1 000

1 500

2 000

 

Wybrane punkty z taryfikatora do UoTD – załącznik nr 4Wartość [PLN]
Organizacja pracy uniemożliwiająca wykorzystanie przez kierowcę regularnego
tygodniowego okresu odpoczynku lub dowolnego tygodniowego okresu odpoczynku
trwającego ponad 45 godzin wykorzystywanego jako rekompensata za skrócone tygodniowe okresy odpoczynku w miejscu zakwaterowania wyposażonym w odpowiednią infrastrukturę noclegową i sanitarną
50
Niedokumentowanie, nieprzechowywanie w lokalu przedsiębiorstwa lub nieokazanie do
kontroli dokumentów potwierdzających spełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 8
ust. 8a rozporządzenia (WE) nr 561/20064) – za każdego kierowcę
50

 

Obawiasz się mandatu?
Niepotrzebnie! Zaufaj nam – specjalistom z Tacholandi.
Dostarczymy Ci wszelkie odpowiednie zestawienia oraz oprogramowanie, dzięki, którym nie będziesz mieć żadnych problemów z zapisami prawnymi i prawidłowymi rozliczeniami!
Nie zwlekaj – zapraszamy do kontaktu!

Zobacz również: