10.07.2019

Transport i handel najbardziej zadłużonymi sektorami!


Informacje ogólne

52% mikro, małych i średnich przedsiębiorstw skarży się na opóźnienia w płatnościach przekraczających 60 dni. Wpływa to nie tylko na ograniczenie płynności i rozwoju, ale także na rozprzestrzenienie się zadłużenia w całym łańcuchu.

Biuro Informacji Kredytowej co kwartał zleca badanie wśród 500 firm handlujących z odroczonym terminem płatności. W II kwartale kłopoty z odzyskiwaniem należności przez 60 dni zgłaszało 52% przedsiębiorstw, na początku roku była to grupa 49,4% badanych. Odnotowaliśmy więc niewielki wzrost. 

Źródło: Badanie Keralla Research dla BIG InfoMonitor

Opóźnienia we wzajemnych płatnościach negatywnie odbijają się gospodarce, brak płynności uniemożliwia inwestycje i rozwój firm. Z Europejskiego Raportu Płatności za 2017 rok wynika, że blisko połowa polskich firm musi akceptować długie terminy płatności ( nawet 180 dni). Dla przedsiębiorców jest to forma taniego kredytowania swojej działalności. 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zaproponowało zmiany mające ograniczyć to zjawisko. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych ma wejść w życie 1 stycznia 2020 roku.

Nowe przepisy skupiają się na największych dłużnikach których zobowiązania przekraczają 60 dni (tyle ustawowo wynosi maksymalny termin płatności ). Firmy , które mają obrót roczny w wysokości 50 mln EUR rocznie raportować będą swoje praktyki płatnicze. 

Swoje zadanie będzie miał także urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w przypadku gdy skumulowane długi za okres 3 mcy przekroczą 5 mln zł, będzie mógł dłużnika ukarać. Prezes UOKIK odstąpi od wymierzenia kary jeśli kontrolowana firma sama jest ofiarą zatorów finansowych. 

Kluczowe rozwiązania:

– 30 dni na zapłatę dla podmiotów publicznych

– 60 dni na zapłatę dla firm większych w relacji z mniejszymi

– To dłużnik udowodni, że termin zapłaty nie jest rażąco nieuczciwy

– Będzie można odstąpić od umowy, gdy termin zapłaty przekracza 120 dni 

– Największe firmy będą raportować MPiT swoje praktyki płatnicze

– UOKiK będzie mógł karać firmy, które najbardziej ociągają się z płaceniem kontrahentom  

– Firmy, które nie dostają zapłaty na czas, zyskają prawo do ulgi na złe długi w PIT i CIT 

– Odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych wzrosną z obecnych 9,5 do 11,5 proc. 

– Będzie łatwiej zabezpieczyć w sądzie roszczenie

– Wyższe rekompensaty za koszty odzyskiwania należności

  • 40 euro – gdy świadczenie pieniężne nie przekracza 5000 zł; 
  • 70 euro –  gdy świadczenie pieniężne jest wyższe od 5000 zł, ale niższe niż 50 000 zł; 
  • 100 euro – gdy świadczenie pieniężne jest równe lub wyższe od 50 000 zł. 

– Nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty stanie się czynem nieuczciwej konkurencji 

Zobacz również: